Fråga oss här!
Vi erbjuder

Nils-Evert 2012-03-19

Om Sverige idag har en bättre uppfödning av mink än i andra länder bör så många minkar som möjligt födas upp här. Alternativet är att de föds upp helt utan djurskydd någon annanstans. Glöm inte att det är samma mink här som där, så utvisa honom inte. Men det är inget som hindrar att vi förbättrar uppfödningen även här.