Fråga oss här!
Vi erbjuder

Anna 2012-04-03

Om farmad mink inte har samma behov och förmågor som vild mink -hur kommer det sig att farmade minkar som rymmer klarar sig så bra i den svenska naturen att de hotar andra arters överlevnad?