Fråga oss här!
Vi erbjuder

DUELLEN: Ska minkfarmar tillåtas i Sverige?

Minken som föds upp i Sverige för pälsändamål mår dåligt, menar Johan Beck-Friis på Veterinärförbundet. Minkuppfödarna har en annan syn på saken och hävdar att man får skilja på vild och tam mink. I Polen och andra länder är djurskyddet sämre, enligt Johan Dalén, vd på Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund.
Publicerad: Uppdaterad:

JA
Johan Dalén, vd på Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund


1. Har minken tillräckligt stor plats att röra sig på?
All relevant forskning som gjorts rörande burstorlek, visar att varken en fördubbling eller en fyrdubbling av burstorleken förbättrar minkens välfärd. Minkens utrymme, hundra gånger dess egen volym, är fullt tillräckligt för att den ska må bra. Det är inte jag som hävdar detta, utan oberoende forskare.

2. Får minken utlopp för sitt naturliga beteende?
Ja. Det är viktigt att skilja på vild och farmad mink. Farmad mink har betydligt mindre hjärna än vild mink och forskning visar att den endast har tre naturliga behov: tillgång till lya, mat och möjlighet att föda och ta hand om valpar. Till exempel klättring och simning är inga medfödda behov utan måste läras in.

3. Överlever minknäringen om det ställs krav på väsentligt större burar (jämför med minkar på zoo)?
Jämförelsen mellan vild mink på zoo och farmad mink är som sagt inte relevant. Det är i stort sett två olika arter, man kan jämföra med innekatter och vildkatter. Krav på större burar framförs i syfte att tvinga fram ett förtäckt näringsförbud och har inget stöd i forskning.

4. Vad händer vid eventuellt förbud?
Världens efterfrågan på päls är större än någonsin, så produktionen upphör inte utan flyttas till länder med sämre djurskyddslagar. Staten går miste om export för 600 miljoner kronor per år och måste ersätta näringen för åtskilliga miljarder kronor. Som medlemmar i EU måste vi dessutom betala en tredje gång, med nyetableringsstöd i till exempel Polen.

5. Hur vill du se minkuppfödningen i framtiden?
Vi arbetar ständigt med ett allt bättre djurskydd och ligger hela tiden längre fram än lagstiftning och föreskrifter. Det kommer vi att fortsätta med. Vad vi önskar mest av allt är långsiktighet, politisk stabilitet och föreskrifter som grundas på fakta och forskning, inte på ideologi.


NEJ
Johan Beck-Friis, Veterinär och informationschef på Sveriges Veterinärförbund

1. Har minken tillräckligt stor plats att röra sig på?
Nej, dagens burar ger inte minkarna tillräckligt stora ytor att röra sig på för att de ska få samma skydd mot beteendestörningar som andra lantbruksdjur.

2. Får minken utlopp för sitt naturliga beteende?
Nej, inte i dagens burar med allt för små ytor och bristfällig berikning. Trovärdig forskning pekar dessutom på att minken behöver simma för att få utlopp för basala naturliga beteenden, minken är ett semiakvatiskt djur med simhud mellan tårna.

3. Överlever minknäringen om det ställs krav på väsentligt större burar?
Det är inte en fråga jag kan svara på. En djurhållning där upp till 70-80 procent av djuren utvecklar stereotypier är dock inte acceptabel i dagens Sverige. Det innebär att djuren får störningar som yttrar sig i ett tvångsmässigt beteendemönster, som att springa runt i buren och krafsa mot gallret.

4. Vad händer vid eventuellt förbud?
Jag tror inte det kommer att införas ett förbud i Sverige men hoppas att det kommer att införas strängare regler kring uppfödningen som förbättrar djurens situation.

5. Hur vill du se minkuppfödningen i framtiden?
Jag vill se en etiskt försvarbar djuruppfödning där minkarna ges samma möjligheter att få utlopp för sina naturliga beteenden som andra djur inom lantbruket. § 4 i djurskyddslagen måste gälla även för minkar: "Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt."

Kommentarer

Roxanne 2012-11-28

Jag tycker att det är helt otroligt att det av Johan Dalén görs en jämförelse mellan vilda/tama minkar och inne-/vildkatter. Innekatter har exakt samma behov som vildkatter och utan möjlighet till att utföra sitt naturliga beteende eller få ett substitut till detta (ex. jaktlekar, klätterträd inomhus mm) så mår de dåligt och blir passiva samt utvecklar sjudomar. Man kan inte säga att det är inlärda beteenden att klättra och simma för det är inte inlärt, det är basala behov som arten har oavsett om den är född fri eller i bur. Helt galet med så lite kunskap! Senast idag var jag på ett besök på en minkfarm där mannen som driver den fick frågan om minkar är flockdjur eller om de trivs bäst på egen hand (då vi såg burar både där de satt ensamma och var flera). Hans svar var "det var en bra fråga, det vet jag faktiskt inte". Och det kommer från en man som har ägt en minkfarm i 6 år och dessutom är sjätte generationen som driver den. Hur kan man INTE veta något sånt? Det är väl ganska grundläggande för hur de ska hållas i burarna? Sen är det ju så att djuren måste få rätt foder mm. för att få fin päls, men de går på galler för att om de har en fast botten så rullar de sig och då kan pälsen inte förstöras och därför kan de inte ha det - då tänker jag att nej, då får man kanske sluta med minkuppfödning då om man inte kan komma på ett sätt att hålla dem korrekt utan att de förstör sin dyra päls. Usch och fy för människor som stödjer detta genom att köpa päls eller på andra sätt. Vi behöver inte pälsen för att överleva utan endast som statussymbol, mode mm. Ska man verkligen föda upp och döda för det?

Anna 2012-04-03

Om farmad mink inte har samma behov och förmågor som vild mink -hur kommer det sig att farmade minkar som rymmer klarar sig så bra i den svenska naturen att de hotar andra arters överlevnad?

Nils-Evert 2012-03-19

Om Sverige idag har en bättre uppfödning av mink än i andra länder bör så många minkar som möjligt födas upp här. Alternativet är att de föds upp helt utan djurskydd någon annanstans. Glöm inte att det är samma mink här som där, så utvisa honom inte. Men det är inget som hindrar att vi förbättrar uppfödningen även här.

Margareta Vikner 2012-03-16

Det är underligt att försvara en bristfällig djurhållning med att den pågår i andra länder. Om vi inte kan frälsa världen är det med andra ord ingen idé att bete oss bra själva? 500 billion flies can´t be wrong - eat shit? Om vi gör det vi anser rätt så kan vi bara hoppas att andra följer efter.

Carolina 2012-03-15

Otroligt konstigt att vi ska ha uppfödning av djur för att kunna gå runt i deras pälsar. Det är ju inte på nåt sätt så att vi fryser ihjäl nu för tiden.... Ok med skinn tycker jag eftersom resten av djuret används till mat, men minkarna får leva ett eländigt liv för att sedan flås på sin fina päls och kastas till absolut ingen nytta! Vem bär päls nu för tiden föresten? Vågra vägra!!!

Hanna 2012-03-15

Blir väldigt nyfiken på vad det är för forskning som otvetydigt visar att farmad mink endast har tre naturliga beteenden. Undrar om man överhuvudtaget kan uttala sig så kategoriskt om några djur. Ett analogt argument till att simning inte är naturligt för att det måste läras in är ju att det inte är naturligt för människan att gå för att det måste läras in.

Bosse 2012-03-15

Vilda djur bör ej få användas till kläder m.m. därför att vi är så många. Principen att vårda ej bruka fel skall vinna mark världen över. Minkfarmer har skuld till fortsatta brister bildningsmässigt. Jag skulle vilja se förbud världen över för olämpliga djurhägn, för trånga för minkar t.ex.

Caroline 2012-03-15

Tyvärr blir debatten kring minkuppfödning sällan nyanserad. Johan Dalén tycks dock svara sakligt baserat på fakta. Kom ihåg att du behöver vara djurvän för att vara minkuppfödare som är mer än ett heltidsjobb. Har du andra intressen finns det andra arbeten. Tilläggas bör också att uppfödda minkar biter ihjäl sina ungar om de får för stor bur och därmed lever i en otrygg miljö. Perspektiv och nyansering efterfrågas! Tänk också på att stressade/vanskötta djur absolut inte får någon fin päls. Skinnet kan då inte säljas och minkuppfödaren kan inte överleva. Djuromsorg och självbevarelsedrift går hand i hand. Dessutom; Får innekatter utlopp för sitt naturliga beteende? Inte är det många som har möss inne i bostaden för att innekatten ska kunna skaffa mat på naturligt sätt, eller? För fåglar är det naturligt att flyga. Hur långt kan burfåglar flyga?

Zahrah 2012-03-15

Det skulle vara ett stort steg framåt om näringen ställdes under samma krav som övrigt lanbruksnäring, och det borde vara en självklarhet. Det generella problemet är dock att vi inte ställer lika höga krav vid import av animaliska produkter. Detta är dels en dubbelmoral, men också ett problem för svenska producenter som då får förlita sig på att svenska konsumenter prioriterar kvalitet före pris då de gör sina inköp.

Helen 2012-03-15

Absolut inte! När jag var på studiebesök på minkfarm chockades jag över att detta pågår och miljön de hålls i. Ställer mig väldigt kritisk till Dahléns vetenskapliga studier han tar upp. Koncentrationsläger nämndes någonstans bland kommentarerna och det stämmer väl.

Lisa 2012-03-15

Jag tycker inte att det är hållbart att försvara en obehaglig näring med att någon annan annars skulle göra det ännu värre. Om vi tycker det är OK att använda läder är det kanske OK med päls också, men de ska absolut inte lida för det. Och det verkar ju inte vara ställt utom tvivel i dagsläget ...

Jonas 2012-03-15

Behöver inte lägga till mer än det Emma säger. Helt sjukt att dessa koncentrationsläger fortfarande får existera.

Camilla 2012-03-15

Hur många minkfarmar finns det i Sverige ? (<100) Hur många minkfarmar finns det i Danmark? (ca 6000) Hur många minkfarmar finns det i Ryssland? ( oj oj oj jättemånga) ...lite perspektiv tack.

Håkan Talling 2012-03-15

Jag tycker det räcker med att se minkar i fångenskap för att konstatera att de inte får utlopp för sina naturliga behov. De är ju rovdjur. Kunde man inte räkna ut medelåldern på uppfödarna och är de t ex 50 år så förbjuder man uppfödningen om 15 år så behöver ingen gå från sin försörjning.

Emma 2012-03-15

Vilken dum fråga!! Det är klart att minkfarmarna ska bort! Det är 100% oetiskt att bura in liv för att människor ska ha möjlighet att gå omkring i minkarnas pälsar. Det är skamligt att försöka försvara en sådan utnyttjandeindustri med penningresonemang. Jag trodde vi levde i ett modernt samhälle som ska kämpa mot utnyttjande av levande individer som minkfarmerna står för.
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies