Fråga oss här!
Vi erbjuder

Alex H 2013-01-12

Funderade på att anmäla mig, men litar uppriktigt sagt inte på den svenska rättsstaten efter FRA samt löftesbrotten om PKU-registret i samband med Anna Lindh-mordet. Eftersom biomaterial kommer att lagras så kan man göra en gensekvensiering. Det betyder att framtida anonymitet inte kan garanteras.