Fråga oss här!
Vi erbjuder
Vem kan motstå grillat? På 25 år har svenskarna ökat sin köttkonsumtion med 25 kilo per person och år.

DUELLEN: Är köttskatt en bra idé för Sverige?

Vi äter allt mer kött, vilket har negativa konsekvenser för både klimatet och våra sjöar och hav, liksom för hälsan. Lantmästaren Louise Ungerth menar att en köttskatt kan vara ett sätt att minska konsumtionen, medan LRF varnar för att en klimatavgift på kött slår fel.
Publicerad: Uppdaterad:

JA

 
Louise Ungerth, lantmästare
1. Bör svenskarna äta mindre kött?

Vi behöver inte äta så mycket protein, järn och andra mineraler för vår hälsas skull som vi gör i dag. Köttproduktionens negativa konsekvenser för klimatet, liksom övergödning av hav och sjöar är ett ineffektivt sätt att bidra till den globala matförsörjningen. Vi puttar in väsentligt mycket mer energi än vad vi får ut. Men kött är gott, enkelt och bekvämt att tillaga.  Fåren och korna bidrar till biologisk mångfald och övriga husdjur till öppna landskap och jobb på landsbygden.

 

2. Är köttskatt ett bra styrmedel för att minska konsumtionen?

Jag ser ingen annan väg att hejda den galopperande köttproduktionen i världen än att öka priset. Att höja priset skulle troligen minska efterfrågan. Klimatavgift som jag föredrar att kalla köttskatten bör vara global och differentierad och mest drabba länder med hög köttkonsumtion. Införs en avgift bara i Sverige slås svensk produktion ut vilket vore olyckligt. Men hur det hela ska utformas är ingen enkelt ekvation.

 

3. Ska en eventuell köttskatt vara differentierad mellan olika djurslag?

 Ja, det tror jag är nödvändigt. 

 

4. Kan köttproduktionens klimatpåverkan och näringsläckage till haven minska?

Ja, jag tror det går att utveckla fodret med sikte på att minimera utsläpp till luft och hav. Men också med kloka brukningsmetoder. 

 

5. Blir det ekologiska fotavtrycket mindre med svenskt kött?

 Det beror bland annat på vad djuren utfordras med. Men generellt tror jag det, har dock inga aktuella siffror från andra länder mer än från Brasilien där klimateffekten är stor på grund av avverkning av regnskog. Skulle dock tro att vi utfordrar mer med grovfoder här än i många andra länder vilket ökar metangasutsläppen hos nötkreaturen jämfört med om de får en mer spannmålsbaserad foderstat. Så inget är svart eller vitt.  

 

NEJ

 
Hilda Runsten, klimatexpert LRF

 

1. Bör svenskarna äta mindre kött?

Svenska konsumenter bör välja det mest miljö- och klimatsmarta köttet de dagar man äter kött.  Välj en balanserad kost av hälsoskäl. Livsmedelsverkets kostrekommendationer är bra att följa.

 

2. Är köttskatt ett bra styrmedel för att minska konsumtionen?

Nej, det riskerar att slå mot det kött som gynnar biologisk mångfald, god djuromsorg, salmonellafrihet och minsta möjliga klimatutsläpp. Det köttet är oftast dyrast redan idag. En köttskatt kommer främst att slå mot de grupper som redan idag har sämst ekonomiskt, som kan innebära att de ersätter kött med andra inte så högkvalitativa livsmedel.

 
3. Ska en eventuell köttskatt vara differentierad mellan olika djurslag?

Det är inte så enkelt, dels eftersom det är så pass stora skillnader inom olika djurslag och dels för att bidraget till andra miljönyttor (t ex biologisk mångfald för betande djur) också behöver bedömas. En gris som äter livsmedelsavfall får ett annat utfall än en gris som äter soja, och en ko som betar i ett agroforestry-system kan nolla sina klimatgasutsläpp helt.  Det skulle behövas ett avancerat differentieringssystem i så fall.

 
4. Kan köttproduktionens klimatpåverkan och näringsläckage till haven minska?

Ja absolut. I Sverige börjar vi nu se effekter av de åtgärder som gjorts de senaste 20 åren mot framförallt näringsläckage. Ett stort arbete med att resurseffektivisera pågår också, liksom satsningar på biogasproduktion. Globalt sett skulle stoppad skövling av regnskog och odling av soja på regnskogsmark ge effekt, liksom en mängd insatser för resurseffektivitet.

 
5. Blir det ekologiska fotavtrycket mindre med svenskt kött?

Ja, svenskt kött ligger bra till i internationella jämförelser. Dessutom har vi goda förutsättningar för köttproduktion tack vare vår tillgång på vatten. Väger man in de miljöfördelar som produktion i Sverige innebär med biologisk mångfald, minskad export av miljöpåverkan och öppna landskap har man ytterliggare några plus.  

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Albert 2012-04-20

Köttätande bakom mänsklig framfart "Det var köttätandet som gjorde att kvinnorna kunde avvänja sina barn tidigare från bröstmjölk och därmed få fler barn. Det visar ny svensk forskning" Hörde jag på radio idag. Egentligen är det ganska självklart vi behöver äta kött, det är det som gör oss mänskliga.

Frank Nilsson 2012-04-13

Per, GMO-forskarna från SLU bjuder in Monsanto att förstöra den svenska skogen! http://www.kostdemokrati.se/scoop/2012/04/03/svenska-forskare-vid-slu-i-samarbete-med-monsanto/

Ulf B. 2012-04-13

Håller med Alma, Jonas, Sofie och Frank. Vi behöver mer växthusvärme i Sverige, inte mindre. Dessutom är kött övervägande nyttigt för människor, liksom fisk, men det få vi snart inte heller äta nån för miljölobbyn...

Pontus 2012-04-13

Kanske koldioxidskatt på alla livsmedel? Då skulle kött som transporteras långt eller bidragit till regnskogsskövling få större prisökning än t ex lokalt producerat naturbeteskött. Det borde också styra konsumtionen bort från de köttdjur som släpper ut mest koldioxid och mot sådana djur som släpper ut mindre. Eller blir det för liten prisökning för att det skulle få god effekt? Klart är ju att den globala köttkonsumtionen av flera skäl behöver minska. Kunde man tänka sig också en "hälsoskatt" på kött? Kunde behövas även för andra livsmedel vi borde äta mindre av, som socker och vissa fetter. Håller förresten med maria nedan om att man ofta önskar sig en mer radikal Naturvetare! Tycker också att det tidigare fanns fler notiser om nya forskningsresultat, miljönyheter m m, som man gärna skulle se mer av även nu.

Per 2012-04-13

Gynna hellre närproducerat svenskt kött och ännu viktigare jobba för att fler människor upptäcker fördelarna med att äta kött från vilt. Det är det mest klimatsmarta och nyttiga kött som finns. Dessutom fullproppat med omega 3. Naturvetaren är alldeles för dåliga på att visa på och värna om jaktkulturen som är den äldsta och historiskt viktigaste gröna näringen vi har.

Frank Nilsson 2012-04-12

Veganerna överger tamdjuren. De ser inte till tamdjuren som arter, utan som individer. I naturen håller rovdjuren hjordarna av gräsätare friska genom att äta de svagaste djuren. De behöver varandra. Veganernas åsikt att vi inte ska äta tamdjuren skulle leda till att arterna av tamdjur utrotas och merparten av oss med dem. När vi tämjde dessa arter och de lät sig tämjas, ingicks ett underförstått avtal. De skulle leva under vårt beskydd och vi skulle behandla dem väl. De skulle aldrig klara sig i det vilda, utan försvinna som arter. Som motprestation fick vi rätten att äta dem när deras tid är ute. Alla äter och alla äts, det är naturens ordning. Gräsätarna äter gräset och rovdjuren äter gräsätarna. Tamdjuren äter den föda vi tillhandahåller och vi äter tamdjuren när deras tid är ute. När vår tid är ute, äts vi av jorden med alla dess små innevånare.

Monica, dietist 2012-04-12

Köttskatt är ett utmärkt förslag, både för miljö och hälsa.

Sofie Nylander 2012-04-12

Att införa en köttskatt är helt förkastligt. Att straffa människor som äter ett hälsosamt livsmedel som kött skall inte bestraffas. Inför istället en fett- och sockerskatt så förbättrar ni folkhälsan väsentligt. Satsa mer resurser på att minska utsläpp från trafiken och industrin istälet för det mycket dåliga förslaget med köttskatt.

@PontusAnd 2012-04-12

Det måste kosta att skräpa ned, antingen i pengar eller i socialt kapital. Ska vi beskatta så instämmer jag med Ungerth att det bör vara en bredare utsläppsskatt som bland annat innefattar kött och tex. naturgasuppvärmda växthusgrönsaker. Eller så plockar vi bort alla subventioner och störande moment och låter marknaden styra upp det drivet av konsumentmakten.

Jonas 2012-04-12

Ååå - man blir så trött på såna som "maria" som alltid ska förenkla allt. Vi behöver betande djur för att behålla den biologiska mångfalden. vi behöver troligen också betande djur för att försörja 10 miljarder människor - eftersom större delen av jordklotet inte passar att odla på - men däremot går att producera beteskött på. (vi kan ju förstås hugga ned regnskogen och odla soja där - så veganerna får något att leva på). Vi behöver bilar för att transportera både oss och gods - eftersom naturresurserna inte är jämnt fördelade över jordklotet. Livet är komplicerat - men låt oss se till att producera miljövänligt kött, och driva våra fordon med miljöbränslen. DET är att vara radikal - inte att jamsa med i dagens modetrender om veganism och anti-bilism

Björn 2012-04-12

Varför inte införa en skatt på ohämmat barnalstrande i u-länderna. Med dagens befolkningstillväxt i världen, spelar det snart ingen roll hur miljövänligt man försöker att leva. Eventuella miljövinster äts ändå upp av befolkningstillväxten.

Alma Lind 2012-04-12

Påståendet om kött som onyttigt och miljöförstörande är inget nytt och kommer från den ökända vegan-, vänster-, "hen"-, "djurrätts"lobbyn som finns representerad med två partier i riksdagen. Många läkare och dietister varnar istället för hälsoeffekterna av vegetarisk kost om den inte kompenseras och balanseras mycket noggrant med andra livsmedel. Nyckfulla modekast och oöverlagda byten från normal kost till vegetarisk har kostat många ungdomar hälsan. De stora miljöproblemen som världen har ligger i energiproduktionen, växthusgaserna, utsläppen i haven och hänsynslös exploatering och miljöförstöring i fattiga länder där även västvärldens industrier utnyttjar den dåliga lagstiftningen. Läs t.ex. om läkemedelsindustrins orenade utsläpp i det senaste numret av Sveriges Natur. Miljöfokus i svenskt lantbruk borde istället ligga på ekologisk odling samt minskad kemikalieanvändning istället för ökande, vilket man har hört ryktas om!? En skatt på kött för svenska konsumenter syftar precis som trängselavgifterna bara till att stoppa hålen i statens budget. Konsumenterna får betala mer, användningen minskar inte eller bara marginellt och det verkliga miljöarbetet ställs helt åt sidan - för man har ju en miljöskatt.

maria 2012-04-12

ååh man blir såå trött på kött-lobbyn... intressant också att i en tid då vi alla vet, och särskilt vi som sysslar med miljövetenskap, att det kommer gå åt helvete om vi inte gör stora förändringar i vår livsstil. ändå så är det alltid fokus nån annanstans. vi kan ju t ex äta "miljö-kött" eller köra "miljö-bil" så blir ju iaf samvetet greenwashed. nä jag önskar mig en mer radikal "naturvetaren" tack!
Kommentera
Tack för din kommentar