Vi erbjuder

Chefsfrågan: Hur lösa konflikten på jobbet?

Jag är första linjens chef på ett litet bolag och ansvarar för ett arbetslag med fem medarbetare. I gruppen har en allvarlig konflikt utvecklats mellan två personer, vilket infekterar hela arbetsplatsen. Medarbetarna är kompetenta och viktiga för verksamheten och jag känner alltmer obehag inför situationen. Har du några bra tips hur jag kan lösa konfliken?
Publicerad: Uppdaterad:

Många konflikter som får blomma ut på en arbetsplats handlar tyvärr ofta om att chefer inte tar ledningen på arbetsplatsen.  Genom att inte agera lämnar du fritt spelrum, för beteenden som egentligen inte är okej på en arbetsplats. Så att lösa konflikten kommer även att vara viktigt för din auktoritet som ledare. Konflikter bör lösas så snabbt som möjligt, eftersom de tenderar att eskalera, med personliga kränkningar som följd, vilka i slutändan kan vara omöjliga att reda ut.

Första steget är att försöka analysera konflikten? Konfliktforskaren Thomas Jordan säger så här: ”En konflikt är en interaktion mellan minst två parter, där minst en part har önskemål som är för betydelsefulla för att släppas, och upplever sina möjligheter att få sina möjligheter tillgodosedda blockerade av motparten. ”

När de inblandade är klara över hur var och en ser på konflikten, så hittar man ofta vägar att lösa problemen. Ett tips är att använda metoden lärande samtal, för du och de inblandade skall förstå vad konflikten handlar om. Du kan göra det själv, eller be någon annan att leda samtalet eller sitta med.

Så här går den till:

  1. Den ena redogör för hur han/hon ser på situation, utan att bli avbruten. 
  2. Person nummer två repetera precis vad som sagts, utan egna värderingar.   Därefter får person nummer två ge sin version.
  3. Person nummer ett repetera vad som sagts utan egna värderingar.

Detta är en bra början. Därefter ska båda medarbetarna inför nästa samtal få i uppdrag att fundera igenom, var för sig eller gemensamt, hur konflikten kan lösas. Det kan nu också vara så att du själv ser en lösning på problemet. Det är inte så ovanligt, om det är en konflikt som har organisatoriska förtecken.

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies