Vi erbjuder

Chefsfråga: Hur säkert sitter jag som vd?

Jag är vd på ett litet företag och undrar hur min anställning kan påverkas av att företaget måste säga upp personal och minska kostymen radikalt. Jag har jobbat här i fem år och har tre månaders uppsägningstid. Hälsningar Nils
Publicerad: Uppdaterad:

Som vd arbetar du på uppdrag av styrelsen, och grundregeln är att din anställning inte omfattas av Lagen om anställningsskydd, LAS.  Det innebär att styrelsen när som helst kan säga upp din anställning utan saklig grund. Då gäller de villkor i anställningsavtalet som du och bolagets styrelse har kommit överens om.

Men det finns undantag.  Om du kan bevisa att du i själva verket inte haft de befogenheter som en vd förväntas ha och villkoren inte alls tagit hänsyn till vd:s svagare anställningsskydd. Då kan man pröva om ditt avtal är ett riktigt vd–avtal, som man kan häva direkt utan saklig grund. Kommer man fram till att det inte är ett riktigt vd-avtal, då skall reglerna i LAS även gälla dig.

Så sammanfattningsvis, kan du som vd mycket väl påverkas av en arbetsbrist. Det är till och med så att det inte ens behöver vara arbetsbrist för att styrelsen skall kunna säga upp en vd.

Därför är det så viktigt att du har ett riktigt vd-avtal, som reglerar en situation där styrelsen säger upp avtalet.  I dessa avtal kompenserar företaget den som är vd med längre uppsägningstid och/eller avgångsvederlag, beroende på anställningstid.
Naturvetarna chef har tagit fram en ny mall för vd–avtal som du kan använda för att få en uppfattning om hur ett avtal kan se ut. 

Jag rekommenderar dig att hämta upp mallen och jämföra den med det avtal du har träffat, samt beställa tid för en chefsrådgivning. Ta kontakt med undertecknad eller skicka ett mail till chef@naturvetarna.se

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies