Fråga oss här!
Vi erbjuder

Chefer i Naturvetarna har högre lön

Naturvetarna analyserar för närvarande resultatet av 2011 års löneenkät. Vad man kan konstatera redan nu är att chefer som är medlemmar hos Naturvetarna har en högre lön än genomsnittet hos Ledarna.
Publicerad: Uppdaterad:

I tisdags publicerade Ledarna en analys av chefers löneutveckling. Enligt Ledarnas statistik tjänar genomsnittschefen i Sverige 38 000 kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar. Samma siffra för Naturvetarnas chefer är utifrån 2011 års löneenkät 42 200 kronor i månaden. 

En förklaring till detta skulle kunna vara att Naturvetarna har färre chefer på lägre nivåer. Det är delvis sant men även om man bara tittar på en chefsnivå som till exempel mellanchefer i lönestatistiken så är medianlönen för de som är medlemmar hos Naturvetarna 43 000 kronor i månaden medan motsvarande siffra i Ledarnas statistik är 41 000. Högst medianlön bland de som är chefer hos Naturvetarna har de som arbetar inom den privata läkemedelsindustrin/biotech med en månadslön på 52000 kronor.

- Det krävs en djupare analys innan man kan dra några klara slutsatser av resultaten från löneenkäten och vi hoppas kunna presentera en sådan inom kort dels för chefer och dels för alla andra medlemmar hos Naturvetarna, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna. 

Resultatet av Naturvetarnas analys av löneenkäten kommer att redovisas för alla medlemmar senare i vår.

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan

Kommentarer

Kristofer Jervinge 2012-03-30

Hej Krister! Tack för din kommentar! Med vänlig hälsning, Kristofer Jervinge

Krister Andersson 2012-03-26

Hej Kristofer, Det gläder mig att Naturvetarna också upptäckt Ledarnas chefslönestatistik och det faller på min lott som ansvarig att bidra med några sakupplysningar om en av våra mest spridda och uppskattade tjänster. I vår undersökning fokuserar vi - precis som i vår övriga verksamhet - på helheten just när det gäller de specifika förhållanden som rör chefer och ledare. Det betyder bland annat att vår statistik omfattar såväl grund- och forskarutbildade vid universitet och högskolor – exempelvis från den naturvetenskapliga disciplinen - som anställda med kortare utbildningar. Det betyder också att vår statistik innehåller en rad lönepåverkande faktorer unika för anställda i chefs- och ledarskapsroller. Och givetvis har utbildningen betydelse för den genomsnittliga lönenivån. Det känner vi till sen tidigare. Vi har nämligen utbildningens längd som en av flera lönepåverkande faktor i vår redovisning. Efter att ha läst om dina funderingar kunde jag inte låta bli att göra några beräkningar på ett övergripande plan för akademikergrupperna i chefslönestatistiken och jag kan redan nu bekräfta att er statistik i stort ser ut att ligga rätt till när det gäller cheferna. Jag hoppas att jag i någon mån bidragit till klara ut några gemensamma och särskiljande drag i våra respektive undersökningar och jag ser fram emot att följa era fortsatta analyser. Med vänliga hälsningar Krister Andersson, statistikansvarig på Ledarna
Kommentera