Vi erbjuder

Analys från enkät skogschefer

Våren 2012 genomfördes en enkäten för chefer i skogsbranschen. Syftet var att fånga upp hur situationen ser ut samt att identifiera hur Naturvetarna på bästa sätt kan ge stöd till denna grupp. Här är de viktigaste resultaten gällande arbetssituation, anställningsform, ansvar och befogenheter.

Publicerad: Uppdaterad:

Arbetets förutsättningar

Chefer i skogsbranschen arbetar mycket. Fler än hälften förväntas vara tillgängliga på kvällar, helger och semestrar. Mycket av arbetet bedrivs utanför den egna arbetsplatsen och arbetet är förenat med mycket resande. Ett oroande tecken är att mer än hälften uppger att sömnen påverkas negativt, samt att det svåraste i arbetet är att få tiden att räcka till. Stress uppstår ofta p.g.a. brist på kontroll. Därför har vi tittat på relationen inkommande kontra planerat arbete, liksom relationen strategiskt planerat arbete och operativt arbete. Fler än hälften av cheferna har 2/3 inkommande arbete, och enbart 1/3 arbete som de styr själva över. Detta innebär att det är andra som styr chefens vardag.

Anställningsvillkor

98 % av chefer i skogsbranschen har fast anställning. De flesta får stöd i chefsrollen via ledningsgruppen, högre chef eller chefskollegor. 40 % har någon form av externt stöd; nätverk, mentor eller coach, vilket är viktigt. De flesta chefer har gått någon form av ledarskapsutbildning, vilket borde vara en självklarhet för alla som är chefer. Endast 19 % har inte fått någon utbildning. 10 av 22 chefer anser att de någon gång blivit negativt särbehandlade.

Service som chefer väntar sig från Naturvetarna

Det viktigaste är rådgivnings- och förhandlingsstöd, vilket vi kallar chefsfackliga frågor. Inkomstförsäkringen ser många som en trygghet. En del chefer ser gärna att Naturvetarna blir mer av ett sammanhållande kitt i branschen för chefer. Gällande utbildning finns önskemål om konflikthantering, juridik för chefer och ”svåra samtal”. Klicka här för att se aktuella utbildningar och seminarier.

Klicka här för att läsa hela analysen av enkäten.

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan
08-466 24 25

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies