Fråga oss här!
Vi erbjuder

Ta vara på föräldrarnas förmågor!

Kreativitet. Prioriteringsförmåga. Flexibilitet. Det låter som en platsannons, men det är egenskaper som många utvecklar i sitt föräldraskap – en kompetensbank som arbetsgivare missar att ta till vara, enligt Tiina Bruno, författare till boken Föräldrasmart – handbok för chefer och medarbetare.

Publicerad: Uppdaterad:

Det är lätt att få en känsla av att vara i underläge första dagen på jobbet efter föräldraledigheten. Dina höga ambitioner till trots, har du inte lyckats hålla dig ajour med allt som händer på arbetsplatsen och i omvärlden, och medan du fortfarande är seg i huvudet efter din senaste vaknatt, får du höra på medan kollegorna pratar om allt som de har åstadkommit under din frånvaro. Inte toppen för självkänslan.

Tiina Bruno, företagscoach, föreläsare, trebarnsmamma författare till boken "Föräldrasmart – handbok för chefer och medarbetare" vill hjälpa föräldrar att istället komma tillbaka med huvudet högt:

– Jag har dagligen under ett års tid tränat på att delegera, organisera och vara flexibel – och det under stor stress och press och utan sömn och nu vill jag ha en lönehöjning! deklarerar hon inför cheferna som denna morgon har samlats till frukostmingel och bokföredrag på ”Leadership Friday” i Saco-huset i Stockholm.

Många föräldrar som Tiina Bruno har coachat upplever att de står och stampar i karriären efter att de har fått barn.

– Det gäller att se det som att man istället får förnyad fart, att föräldraskapet stärker din karriär och att du lättare kan nå dit du vill, eller mot nya mål. Den yttre karriären kompletteras ju också av en inre karriär som handlar om drömmar och visioner, säger Tiina Bruno.

Individen och kapitalet

Naturvetarna, som arrangerar Leadership Friday i samarbete med olika bokförlag, denna gång Ekerlids förlag, har arbetat aktivt med föräldraledighet i snart 15 års tid. Naturvetarnas projekt ”Våga vara förälder ” hade som mål att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män – eftersom löneskillnader uppstod när naturvetare var i ”fertil ålder”, och sedan aldrig utjämnades.

– Vi utvecklade en medveten planering inför föräldraledighet för att minimera risken karriär- och inkomstförluster och två arbetsgivare, Pharmacia och Miljöförvaltningen, införde våra föräldrasamtal, berättar chefsombudsman Elisabet Engdahl Linder. Nu har Tiina Bruno lagt ytterligare en pusselbit till kompetensutveckling under föräldraledighet och i arbetet som förälder med medvetenhet om vilka förmågor man kan använda i sitt jobb.

I dagens kunskapsintensiva verksamheter är det medarbetarna som individer som är en arbetsgivares kapital, snarare än det de producerar, och en anställning har ofta karaktären av ett partnerskap. Medarbetarna väntar sig att får vara med och påverka och arbetsgivaren i sin tur förväntar sig att de ska vara kreativa och komma med nya initiativ.

– Det ställer krav på ett annat ledarskap, säger Tiina Bruno.

Hon ger publiken i uppdrag att i smågrupper diskutera och lista vilka egenskaper de vill ha som ledare. Samstämmigheten är stor. Öppenhet. Att ge uppmärksamhet och beröm. Att vara en förebild. Att vara coach och inte bara servera lösningar. Att vara tydlig. Att våga sätta ner foten men kunna backa när man inser att man har gjort fel.

– De flesta krav som ställs på dagens ledare utvecklar man när man blir förälder, säger Tiina Bruno.

Från föräldravänlig till föräldrasmart

Det föds ungefär 100 000 barn varje år i Sverige, och Tiina Bruno tror att vi går miste om en stor kompetensutveckling här.

– Många företag upplever sig vara föräldravänliga, säger hon. De ger en massa saker till sina anställda som är föräldrar – lönekompensation under föräldraledigheten, flexibla arbetstider och möjlighet att jobba hemma. Men de glömmer att ta tillbaka.

Genom att inte bara vara föräldravänlig, utan också skaffa sig ett ”föräldrasmart” förhållningssätt, kan företaget ta igen sina investeringar i föräldrarna, menar Tiina Bruno.

– Man skulle aldrig skicka någon på en managementkurs, som kan kosta uppåt sexsiffriga belopp, utan att försäkra sig om att ta till vara den nya erfarenheten efteråt. Tänk om man såg på föräldraledigheten på samma sätt! Den är världens bästa managementkurs, säger hon.

Att vara föräldrasmart handlar inte om att ”favorisera” anställda med barn, utan att inte problematisera dem, och det gynnar alla på arbetsplatsen - oavsett familjesituation, kön och yrkesroll.

– Att vara föräldrasmart kan också bidra till att stärka arbetsgivarvarumärket och göra det lättare att rekrytera och behålla medarbetare, säger Tiina Bruno.

De företag som hon arbetar med som coach har infört det föräldrasmarta tänket i sina organisationer på olika sätt. En ingång kan vara att arrangera träffar för dem som är föräldralediga där de får diskutera vilka kompetenser de känner att de utvecklar. Att diskutera föräldrakompetens i samband med rekryteringar och vid utvecklingssamtal är en annan.

– Det gäller att koppla föräldrakompetensen till företagets visioner och värden. Att komma fram till vilka förmågor som är viktiga och ta fram en tydlig kompetensprofil, säger Tiina Bruno.

Hon tror att relativt små insatser kan göra stor skillnad när det gäller att bli föräldrasmart.

– Hävstångseffekten är stor, eftersom allt ju redan finns inom företaget.

Föräldrakompetens

Som förälder utvecklar du bland annat dessa egenskaper och färdigheter:

  • Prioritering, delegering och effektivitet
  • Tålamod och stresstålighet
  • Lyhördhet och empati
  • Konflikthantering och förhandlingsförmåga
  • Kreativitet och improvisationsförmåga
  • Pedagogik och tydlighet
  • Flexibilitet

Ur Föräldrasmart – Handbok för chefer och medarbetare

Hanna Meerveld

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies