Fråga oss här!
Vi erbjuder

Studenter behöver lärare

Ska kvaliteten i högskolan förbättras måste den lärarledda tiden öka. Det skriver Sacos ordförande Anna Ekström tillsammans med ordförandena för samtliga Sacoförbund, däribland Naturvetarnas ordförande Madelen Nilsson, i Sydsvenskan.
Publicerad: Uppdaterad:

För lite och för sent. Så kan man sammanfatta regeringens insikt om att högskolan har för lite lärarledd tid.

Nu krävs krafttag snabbt för att höja kvaliteten i högskoleutbildningen och därmed också korta studietiderna, vilket såväl samhälls- som privatekonomin skulle tjäna på.

I budgeten förra hösten slog regeringen fast att ökningen av antalet högskolestuderande i kombination med de stora besparingarna på högskolan under 1990-talet fått kännbara konsekvenser.

I vårbudgeten talar regeringen om att ”det är fortsatt angeläget att höja lärarnas kvalitet och höja statusen på läraryrket”.

Tyvärr saknas kraftfulla åtgärder när det gäller det som staten själv förfogar över, nämligen universitet och högskolor.

 

Läs hela debattartikeln på sydsvenskan.se

 

Kommentarer

Anna 2011-05-17

Så sant så! Lärarledda lektioner är viktigt! Jag har pluggat på ett naturvetenskapligt program, och har för många omtentor! (och jag är inte den enda...) Nu måste jag själv klara mig, utan att få någon som helst hjälp från skolan. Trodde att högskolorna ville att studenterna skulle ut i arbetslivet så fort som möjligt...? Varken skolan eller studenten tjänar på inte ha fler lektioner/ frågestunder.
Kommentera