Fråga oss här!
Vi erbjuder

Saeid gör affärer av idéer

Med ena foten i forskningen och den andra i affärsvärlden har kemisten Saeid Esmaelizadeh lyckats med det som andra bara kan drömma om. Han är pappa till tio företag, som alla springer ur forskningsidéer från universitet.
Publicerad: Uppdaterad:

Mitt i Stockholms finansiella centrum vid Stureplan, har Saeid Esmaelizadeh numera sitt högkvarter. Där är nära till kunderna och marknaden. Men som adjungerad professor i materialkemi vid Stockholms universitet har han kvar ett ben i forskarvärlden.
Det snabbt växande företaget Serendipity innovations har precis anställt en kommunikatör när jag är där.
– Teknik, innovation och kommunikation hänger ihop. För att kunna sälja in en produkt måste man kunna beskriva den på ett intressant och enkelt sätt. Genom att bryta ner komplexa saker, vara konkret och visa på nyttan så blir det intressant, säger Saeid Esmaelizadeh .

Design thinking

Han talar om ”design thinking” där produkter utvecklas i kreativa miljöer där man på ett prestigelöst sätt vrider och vänder på idéerna för att komma framåt. Men alla idéer får inte grönt ljus.
– Innovation är teamwork. Företaget är kunddrivet där vi utvecklar nya produkter i samarbete med kunden, som är med och finansierar utvecklingsarbetet.
Hela företagets värdegrund vilar på att utveckla produkter som tillför något positivt och skapar värden. Hittills har det gått strålande.
Till moderbolaget Serendipity är tio företag knutna, som alla springer ur forskningsidéer från olika svenska universitet. Ett av dem är Organoclick, som bland annat har utvecklat ett miljövänligt flamskyddsmedel för cellulosabaserade material. Tekniken har sin källa i forskning på Stockholms universitet och SLU.
För att visa hur det fungerar tänder Saeid Esmaelizadeh två tändstickor, där den ena är behandlad med flamskyddsmedel. Tydligare kan det inte bli när elden på den behandlade tändstickan falnar och dör.

Naturvetare och ekonom

Serendipity ägs av grundarna Saeid Esmaelizadeh och ekonomen Ashkan Pouya. Nu har vänner och anställda kommit in som delägare, liksom finansmannen Anders Wall. Det mesta pekar åt rätt håll och företaget är lönsamt och växer.
Just närheten till både forskningen och kunderna menar Saeid är nyckeln till framgång.
– Men kom ihåg att vi har olika fokus. För forskaren är pengar ett medel för att förverkliga en idé, medan entreprenören har pengar som mål. Den kulturkrocken ska man vara medveten om och jobba för att överbrygga.
Han tycker att forskningsklimatet i Sverige är utmärkt, vilket avspeglar sig i goda resultat i form av publicerade artiklar och citeringar. Men forskningsparadoxen då – att få forskningsidéer leder till kommersiella framgångar?
– Det handlar om tillväxtklimat, som påverkas av en mängd faktorer, inte minst av svenskars mentala inställning. Fram till bara för några år sedan ansågs det fult att tjäna pengar på innovationer. Men det har börjat vända. Det behövs fler team med forskare och entreprenörer.

Kreativa miljöer

Viktigare än att skjuta till mer pengar till forskning menar han är att skapa miljöer så att de bästa forskarna och kreatörerna lockas till Sverige.
Hans ansikte lyser upp när vi pratar om alla de företag som han har varit med om att starta.
– Det är en otrolig stimulans och är starkt beroendeframkallande. Jag är övertygad om att fler naturvetare skulle kunna bli entreprenörer. Det är en fråga om personlighet och inte utbildning.
Jag frågar honom om det finns en rädsla för att misslyckas med sitt företag.
– Man går inte under om man misslyckas. I Sverige finns det skyddsnät och i jämförelse med andra länder är risken liten. Det finns också risker med att vara anställd i storföretag.

Göra en pitch

Vi kommer tillbaka till betydelsen av att kunna tala för sina idéer där amerikanarna har ett försprång genom att vara tränade i att presentera saker och göra en pitch.
I dag jobbar runt 60 personer i de olika bolagen och ytterligare några hundra är knutna dit.  Att rekrytera personal har inte varit något problem, vare sig det har gällt naturvetare, ingenjörer eller ekonomer.
– Mitt tips är att skaffa sig dubbla examina, då skapar man sig en unik kompetens och blir inte enkelspårig. Idealet är att kombinera en spetskompetens med en bred generalistkunskap.
Han lever som han lär och är inskriven som doktorand på Mälardalens högskola inom ämnet innovation management.
Utan att det iranska ursprunget har varit avgörande för framgångarna har det spelat en roll. Till Sverige kom han som åttaåring och har en persisk uppfostran, men har gått i svensk skola.
– Jag förstår båda kulturerna och är mittemellan första och andra generationens invandrare. För mig har det aldrig varit självklart med gratis universitet, som det är för många i Sverige. Kanske jag därför värdesätter utbildning högre, spekulerar han.

 
Några innovationsbolag under Serendipitys vingar:

Diamorph – en glasklar fullträff

Ett keramiskt supermaterial föddes ur ett misslyckat experiment, som Saeid själv utförde på institutionen för oorganisk kemi, Stockholms universitet. Resultatet blev en lagerkomponent med unika egenskaper för bland annat vindkraftverk och elmotorer. Det är slitstarkt, leder inte ström, ger upphov till mindre friktion och rostar inte.
Hittills har tillverkningen bara skett i mindre skala. Nu är storskalig produktion på väg att starta. 

Organoclick – en vattentät idé

För ett vattentätt papper fick Organoclick årets miljöinnovationspris 2008. Med modifierad cellulosa som grund har två forskare vid Stockholms universitet och SLU utvecklat den miljövänliga produkten. Dessutom fungerar materialet som rötskydd och flamskyddsmedel.

Episurf Medical – står på egna ben 

Börsnoterat bolag, som har fördubblat kursen på några månader och var en av förra årets bästa börsintroduktioner. En professor på KS står för innovationen som har sin tillämpning vid broskskador. Brosk i till exempel knäleder kan inte läka och orsakar artros. Lösningen är ett implantat som opereras in i knäleden. Implantaten är mycket små och fästytan är försedd med ett benliknande bioaktivt material. Man har också utvecklat instrument som möjliggör ett enkelt kirurgiskt ingrepp av implantatet.

Xbrane – vaccin som gör det enklare 

Orala och nasala vaccin finns nu också mot tuberkulos. Den stora vinsten i jämförelse med traditionella vaccin ligger i distributionen och enkelheten i användningen. Det behövs ingen obruten kylkedja och istället för ägg används en bakterie som bärare för vaccinet.
Xbrane tillverkar också membranproteiner, som behövs när nya läkemedel tas fram. Den andra produkten reglerar hastigheten när stora volymer proteinläkemedel ska tillverkas. Kunderna är bland annat läkemedelsföretag och universitet.
Den innovativa plattformen har bioteknikföretaget utvecklat tillsammans med forskare vid VU University i Amsterdam och Stockholms universitet. 

Prozeo Vascular Implant – kopplar snabbt

Har sin tillämpning inom kirurgin där blodkärl snabbt kan kopplas ihop efter brott, till exempel efter en levertransplantation. Tester på kanin och gris har fungerat utmärkt. Den stora vinsten är att ihopkopplingen kan ske snabbare än för den teknik som används i dag.  

 

Saeid Esmaelizadeh

Aktuell: Vd för Serendipity Innovations AB. Har startat tio företag tillsammans med barndomsvännen Ashkan Pouya.
Utbildning: Kemist, professor i materialkemi vid Stockholms universitet.
Ålder: 36 år.
Ursprung: Kom till Sverige som flykting när han var åtta år.
Karriärtips: Skaffa dig en spetskompetens och var bred som en generalist, gärna två examina.
Bästa ämne i grundskolan: Matematik.
Det bästa med att vara entreprenör: Utmaningar genom att ständigt bryta ny mark och bygga bra organisationer.
Studerar: Inskriven som doktorand inom ämnet "innovation management", vid Mälardalens högskola. 
Såg senast på bio: Harry Potter.
     

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Inyang Eyoma Bergenstråle 2011-02-11

Det är så inspirerande att läsa om Saeids framgångar! Jag tror mycket på att kombinera sina specialistkunskaper som naturvetare med generalistkunskaper.

Kaj Thuresson 2011-02-11

Grattis Saeid! Det trodde man inte när vi satt och rullade T20.
Kommentera