Vi erbjuder

SLU tar över forskningen om fisket

Den 1 juli i år kommer forskningen inom Fiskeriverket att överföras till SLU. Alla tjänster följer med in i den nya organisationen. Verksamheten blir samma som i dag, men under ny hatt.
Publicerad: Uppdaterad:

Fiskforskning Nu har regeringen bestämt sig för att SLU tar över forskningen från Fiskeriverket. Beslutet gick på tvären mot vad Naturvetarna och Sacoföreningen ville.
– Det känns ganska bra när jag har fått tänka på saken. SLU öppnar för smidiga och bra lösningar, säger Maja Reizenstein, ordförande i Sacoföreningen på Fiskeriverket.
Verksamheten kommer att fortsätta som i dag. Skillnaden blir att den nya Havs- och vattenmyndigheten kommer att beställa forskning från den nya institutionen vid SLU. Där kommer ansvaret för bland annat fiskefrågor, datainsamling och miljöövervakning i hav och sötvatten att hamna.
– Det vore önskvärt med långa kontrakt så att vi kan få arbetsro och jobba långsiktigt, säger Maja Reizenstein.

Friare forskning

Björn Risinger, blivande generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, är inne på den linjen.
– Det kommer troligen att bli långa kontrakt eftersom 80 procent av verksamheten består av datainsamling, som EU kräver att vi ska utföra.
Själva forskningen tror han kan bli friare med möjlighet för forskarna att söka medel från olika finansiärer. Björn Risinger är inte orolig för att forskningen inom fiskeriområdet utarmas som en följd av att forskarna väljer andra områden.
– En större utmaning är att vara lika duktig som tidigare när det gäller att snabbt ta fram ny kunskap som ligger till grund för rådgivning till regeringen och i förhandlingar inom EU. Det kan bli svårare att hantera i två olika organisationer.
Björn Risinger är ändå övertygad om att det kommer att fungera bra med SLU som huvudman för forskningen. Han är van vid att hantera den här typen av relationer med SLU, bland annat på Naturvårdsverket och Artdatabanken.
– Med den styrka vi har på våra tre laboratorier är inte jag orolig, säger han.

Sjöarnas miljöstatus

Maja Reizenstein är nöjd med att det inte blir några uppsägningar, utan alla tjänster följer med in i den nya organisationen.
– Vi passar bra in i SLU, som liksom vi har verksamhet på många orter. Utöver de tre laboratorierna i Lysekil, Öregrund och Drottningholm har vi kontor på fem platser i landet.
Hon är ekolog och har sin bas på Drottningholm, inriktning sötvatten. Genom att undersöka populationen av fiskbeståndet och samla in data om ålder, tillväxt, könsmognad och annat får man ett svar på miljötillståndet i sjöarna.
Yrkesfisket i insjöarna är inte lika betydande som i haven. Men det förekommer bland annat gösfiske i Mälaren.
Även Naturvetarna ser fram emot den nya organisationen med tillförsikt.
– Utmaningen är att vara lika snabbfotad som tidigare och behålla den höga kvaliteten, säger ombudsman Jonny Andersson.  

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies