Fråga oss här!
Vi erbjuder

Rådslag om kommunernas livsmedelskontroll

Det behövs mer nätverkande, marknadsföring och positiv medieexponering för att stärka livsmedelsinspektörer i sin yrkesroll. Det var slutsatsen från det rådslag om kommunernas livsmedelskontroll som Naturvetarna anordnade den 19 oktober.
Publicerad: Uppdaterad:

Förutsättningarna för kommunernas livsmedelskontroll ser väldigt olika ut i Sverige idag. Kommunerna varierar i storlek, är olika organiserade och de politiska ledningarna skiljer sig i sin syn på kontrollen och tar olika avgifter för den. Nätverkande och samarbete är därför viktiga frågor för att stärka livsmedelsinspektörernas roll, inte minst i kommuner där inspektörer arbetar ensamma.

Livsmedelsverket informerade på rådslaget om sin satsning på kompetensutveckling riktad mot politiker, chefer och inspektörer. Syftet är att ge en samsyn på kontrollmyndighetens uppdrag och att i högre grad involvera chefer och andra beslutsfattare i kontrolluppdraget. Detta är något som välkomnas av livsmedelsinspektörerna.

Mediebilden: paragrafryttare

Rådslaget berörde även den negativa bilden av livsmedelskontroller som ofta målas upp i media. Mycket av medieexponeringen fokuserar på inspektörer som byråkrater och paragrafryttare, trots att man bara gör sitt jobb utifrån den lagstiftning som gäller. Inspektörerna fyller en viktig demokratisk funktion i samhället i konsumentens intresse, vilket behöver synliggöras i större utsträckning, betonade rådslaget.

De som deltog vid rådslaget kommer framöver att utgöra en referensgrupp för det fortsatta arbetet med att stärka livsmedelsinspektörerna i sin yrkesroll. KJ

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan
08-466 24 25

Kommentarer

Också en inspektör 2011-10-28

Det här citatet borde kanske Livsmedelsinspektör läsa några gånger: "Inspektörerna fyller en viktig demokratisk funktion i samhället i konsumentens intresse!" Det verkar som om Livsmedelsinspektör har glömt bort den delen. Varför inte söka jobb på något näringslivskontor i stället?

Livsmedelsinspektör 2011-10-28

Det är bra att de berättar om vårt arbete och lyfter fram det i nya medier, men bara för att rapporterna är offentliga handlingar ska kontrollmyndigheten inte demonstrera dem hur som helst på nätet. Särskilt inte anläggningarnas och företagens namn. Även om företagen åtgärdar avvikelserna så kommer de att vara "dömda" i konsumenternas ögon. Hur man än vrider och vänder på det så blir detta ett starkt påtryckningsmedel för att få företagen att sköta sig, företagen kommer inte att våga ifrågasätta bedömningar eller presentera egna idéer och förslag, utan det blir som inspektören tycker är bäst, annars blir man uthängd på facebook. Vad händer med dialogen då kan man fråga sig? Använd sanktionsverktygen som finns istället och ställ krav i överklagningsbara beslut. Uppmana hellre allmänheten och media att kontakta kommunerna om de vill ta del av kontrollrapporter med mera, så går det den rätta vägen.

Livsmedelsinspektör 2011-10-28

Det är bra att de berättar om vårt arbete och lyfter fram det i nya medier, men bara för att rapporterna är offentliga handlingar ska kontrollmyndigheten inte demonstrera dem hur som helst på nätet. Särskilt inte anläggningarnas och företagens namn. Även om företagen åtgärdar avvikelserna så kommer de att vara "dömda" i konsumenternas ögon. Hur man än vrider och vänder på det så blir detta ett starkt påtryckningsmedel för att få företagen att sköta sig, företagen kommer inte att våga ifrågasätta bedömningar eller presentera egna idéer och förslag, utan det blir som inspektören tycker är bäst, annars blir man uthängd på facebook. Vad händer med dialogen då kan man fråga sig? Använd sanktionsverktygen som finns istället och ställ krav i överklagningsbara beslut. Uppmana hellre allmänheten och media att kontakta kommunerna om de vill ta del av kontrollrapporter med mera, så går det den rätta vägen.

Lily Grey 2011-10-27

Se hur Norrköpings livsmedelsinspektion gör. Ett bra exempel på hur man kan avdramatisera och visa våra kontroller där "folket" finns. Vi gör detta för att öka öppenheten och som service till kommuninnevånarna. Och för att kontrollresultaten på www.norrkoping.se/livsmedelskontroll inte fått den besöksfrekvens som vi önskade när vi publicerade dem.
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies