Fråga oss här!
Vi erbjuder

Personlighetstest – en chans att komma under ytan

Att lita till sin intuition är inget som legitimerad psykolog Sara Henrysson Eidvall rekommenderar för den som ska anställa personal. Ett personlighetstest ger en mer rättvisande bild. Nu är en ISO-certifiering på gång för att hela processen ska fungera bättre.
Publicerad: Uppdaterad:

PERSONLIGT Alla har vi någon gång gjort ett personlighetstest, IQ-test eller liknande. Många känner vånda inför ett test och undrar hur det kommer att användas.
– Det är inte så konstigt eftersom testresultatet kan avgöra om man får jobbet, säger Sara Henrysson Eidvall, legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av personlighetstester.
Utöver att man kan bli nonchalant behandlad och få dålig eller ingen feedback så kan testet vara dåligt upplagt.
– Det gäller att veta vad arbetsgivaren vill med testet och vad man vill mäta, liksom hur resultatet ska användas. Det finns en djungel av tester med varierande kvalitet. Nu är en ny global ISO-standard på väg att sjösättas, med anpassning till svenska förhållanden.

Lär av feedback

Sara Henrysson Eidvall jobbar själv med att certifiera testanvändare. Efter en veckas utbildning och en dags examination kan HR-personal och andra som jobbar med personalfrågor bli certifierade med en STP-stämpel, som bland annat Sveriges psykologförbund står bakom.
– Den som genomgår testet har rätt att få veta hur processen ska gå till, liksom att få återkoppling. På ett begripligt sätt ska man få veta resultatet och hur det gick. Det kan ge lärdomar och förklaring till varför man inte fick jobbet.
Att ge feedback menar hon också ligger i arbetsgivarens intresse i ett läge där konkurrensen om arbetskraften hårdnar. Med den responsen kan den som inte fick jobbet vilja komma tillbaka och söka andra jobb hos samma arbetsgivare.

Komma under ytan

Rätt använda har alla att vinna på tester med chans att komma under ytan på den som intervjuas. Det är så lätt att förblindas av ett snyggt utseende och ett trevligt utåtriktat sätt, menar Sara Henrysson EIdvall.
– Många blir bortvalda på grund av utseende eller etniskt ursprung. Ett test kan visa talanger och egenskaper som inte kommer fram under en anställningsintervju. Därför är tester mer rättvisande.
Att lita till sin intuition är inget hon rekommenderar.
– Det leder ofta fel, vilket särskilt gäller för organisationer som ser mer till personlighet än till vad organisationen behöver. Snygga gör före fula, långa personer blir ofta chefer och en kraftig käklinje tilltalar många. Så primitiva är vi människor Och det finns mängder av forskning som visar att så är fallet.
Ett test, menar hon, går runt våra föreställningar och bedömer egenskaper som har betydelse för jobbet, med tydliga och synliga kriterier.

Förbered dig

Är det möjligt att förbereda sig för ett test?
– Begåvningstester kan man förbereda sig något på genom att öva på själva situationen, det vill säga att snabbt lösa uppgifter på en viss tid. Hur bra det går på ett IQ-test betyder mest för att lyckas på jobbet. Det handlar om att väga information, lösa problem och att fatta beslut.
Personlighetstester är förstås också viktiga.
– Personlighet är vagare och kan variera mellan olika tillfällen och är beroende av många saker, som till exempel grupptryck.
Ett personlighetstest innehåller fem variabler – kallat ”the big 5”.
– Målmedvetenhet, som är kopplat till plikttrogenhet och driv, betyder mest för hur man klarar jobbet. Den som är målmedveten i ett sammanhang är det ofta även i andra sammanhang.

Passa in i gruppen

En trend i dag är att man ska passa in i gruppen och ha hög fikakompetens. Hur ser du på det?
– Då hamnar man fel. Hur gruppen fungerar beror mer på målet och roller. Att välja bort de som är annorlunda ger ofta mindre dynamik och kan vara tecken på systematisk diskriminering.
Det finns också test för att gallra bort riskpersoner och undvika kontraproduktivt arbetsbeteende, som illojalitet, stölder, lögner och fusk.
– Den typen av riskpersoner kan vi få fram genom tester.
Att alla personlighetstester som finns på marknaden inte är seriösa märks inte minst på nätet. Men hur ska den som är på anställningsintervju veta att testet är professionellt och vilar på vetenskaplig grund?
– Fråga om dokumentation och teorin bakom testet. Det har du rätt att veta. Det ska vägas mot risken att uppfattas som besvärlig och därför bli bortvald.
Positivt är att forskning och tillämpning inom området närmar sig varandra. Det finns ett stort sug bland HR-människor att lära sig mer, vilket bland annat Sara Henrysson Eidvall märker av som utbildare.

The big 5 – mäts i ett personlighetstest

1. Målmedvetenhet – driv, pålitlighet och ambition
2. Känslomässig stabilitet
3. Utåtriktning – hur extrovert man är
4. Öppenhet  – kreativitet
5. Vänlighet

Sara Henrysson Eidvall

Legitimerad psykolog och konsult med mångårig erfarenhet av personlighetstester.
Har specialistbevis i arbetslivets psykologi och har själv konstruerat och granskat tester i samarbete med forskare. Hon undervisar på universitet och skriver artiklar.

 

Naturvetarna testar dina drivkrafter

På Naturvetarnas webb kan du göra ett test som visar vilken karriärtyp du är och vilka drivkrafter du har. Genom att fylla i ett formulär får du en bild av din karriärprofil och möjlighet till återkoppling från Naturvetarna. Om det skriver vi i nästa nummer av Naturvetare.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Pontus 2011-05-22

Ja personlighetstester skall man ta med en nypa salt. Samma sak med "IQ-tester". Det påverkas tillskillnad från vad Sara hävdar av ett antal andra faktorer, såsom motivation,sömn, stress och blodsockernivå.

Ida 2011-05-01

Blev kallad till anställningsintervju för ett sommarjobb för några år sedan. Jag hade haft ett liknande sommarjobb under flera somrar, fast i en annan kommun och jag hade bra referenser och intyg därifrån. Var inte där länge förrän jag skulle göra ett personlighetstest. Testet visade att jag hade svårt att hantera sociala situationer och var tillbakadragen. Resten av intervjun gick ut på att diskutera varför och vilka social situationer jag hade svårt för. Men jag höll inte med vilket gjorde det svårt att diskutera! Vet inte hur jag svarade för att resultatet skulle bli sådant, kanske var det frågan om jag hade få eller många vänner. Det fanns aldrig någon fråga om varför jag hade få vänner. Jag har en begränsad vänskapskrets för att jag inte hinner med många vänner pga allt annat i livet, inte för att jag har svårt för att ta kontakt med människor, vilket kvinnan som höll i intervjun påstod! När jag brättade om resultatet för mina nära och kära skrattade de och sa att det inte stämde in på mig! Jag blev erbjuden jobbet ändå, men tackade nej. Idag har jag ett arbete där chefen flera gånger berömt mig för hur bra jag är på att hålla muntliga presentationer och att jag bidrar till att det är en god och trevlig stämning på vår arbetsplats! Och jag träffar dagligen nya människor i mitt arbete, vilket är en av de största fördelarna med mitt jobb anser jag! Nästa gång jag hamnar i situationen att jag måste göra ett personlighetstest kommer jag passa mig noga för vad jag svarar...

Pontus 2011-04-27

Nej, men vill ni förbättra er "IQ" , träna ert arbetsminne med dual-n-back brainworkshop.sourceforge.net Man har sett förbättringar upp emot 20 poäng, det vill säga cirka 15% av befolkningen skulle kunna på en IQ på nuvarande 131.

"Försökskaninen" 2011-04-15

Blev kallad till en anställningsintervju för en tid sedan. Den här chefen ville kolla om jag kan räkna, skriva och läsa. Det var ett "allmänbildningstest" sa han. Jaha men jag har lång universitetsutbildning och kvalificerad yrkeserfarenhet? Ja det spelar ingen roll - "alla" som kommer på anställningsintervjun ska behandlas "lika"! Jag undrar - är personlighetstesternas främsta uppgift att kompensera vissa chefers oförmåga att kommunicera med medarbetare och omgivning? Och ska en sådan person överhuvudtaget verkligen vara chef? Är min stilla undran.
Kommentera