Fråga oss här!
Vi erbjuder

Otrygga arbetsvillkor för naturvetare på universitet

Bara hälften av de naturvetenskapliga forskarna vid universitet och högskolor har tillsvidareanställningar. Det visar en undersökning som Naturvetarna presenterade på Stockholm meeting den 6 april.
– Det här är en tankeställare för universiteten ur ett konkurrens-, stabilitets- och säkerhetsperspektiv, säger Frida Lawenius, chef för kommunikation och samhälle på Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Kunskapsförsörjning Över hundra personer slöt upp för att tillsammans med Naturvetarna sätta forskningens villkor i fokus under årets upplaga av Stockholm meeting.

– Vi behöver få ett ännu mer kreativt och dynamiskt forskningssystem som förmår skapa riktigt kvalitativ och unik forskning, sade förbundsordförande Madelen Nilsson. Att världen ska kunna klara sin livsmedels- energi- och vattenförsörjning förutsätter naturvetenskaplig forskning av allra högsta klass.

En grundbult för kreativiteten och kvaliteten är förutsättningarna för dem som ska skapa den – forskarna. Naturvetarna har därför låtit genomföra en undersökning kring deras arbetsvillkor.

– Ofta är universiteten det primära fokuset när man diskuterar sådana här frågor, men vi har utnyttjat den unika möjlighet vi har i att Naturvetarna representerar naturvetare på hela arbetsmarknaden, säger Frida Lawenius.

 

Frida Lawenius tror att otrygghet kan hämma kreativitet på universiteten.

 

De preliminära resultaten av jämförelsen visar att anställningsvillkoren är betydligt mindre stabila inom akademin. Där har bara hälften av forskarna tillsvidareanställning, jämfört med omkring 90 procent inom privat sektor. Två tredjedelar av de universitetsanställda har uppgett att de arbetar helt med forskning, och av dem är det endast omkring 40 procent – två av fem – som har tillsvidareanställning.

– Hur ska forskarna kunna jobba kreativt och dynamiskt med nya områden när det är så få som jobbar helt med forskning som har tillsvidareanställning? frågar Frida Lawenius.

Nära 1800 personer har svarat på enkäten, vilket motsvarar 35 procent av de forskarutbildade medlemmarna i Naturvetarna. Hälften av de svarande finns inom universitet och högskola, medan 7 procent arbetar vid forskningsinstitut och 28 procent återfinns inom industrin. De återstående 15 procenten finns bland annat på myndigheter och organisationer.

Undersökningen visar också att universitetsforskare upplever att de har ett större inflytande över sin forskning än forskare på privat sektor, medan det är vanligare inom industrin att forskare medverkar i beslutsfattande grupper.

Hanna Meerveld

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Rune Nillson 2011-04-28

Detta är mycket skrämmande uppgifter. Trots att universiteten går ut med målsättningen att de skall locka till sig de bästa forskarna och lärarna så riskerar de negativ selektion dvs enbart de som inte kan få annat jobb söker sig till universitetet.
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies