Fråga oss här!
Vi erbjuder

V'rdesätt Biomedicinare och Biologer mer! 2011-07-30

Jag tycker det är förfärligt att biologer ligger så dåligt i statistiken. Forskningen driver ju samhället framåt och kommer vara det som kanske räddar människan från kanten av självutplåningen (som drivs av de som i denna undersökningen ligger högst). Den konstanta strömmen av ny kunskap som biologer [läs preklinisk forskning] bidrar med verkar inte vara värt något. Omprioritering- och värdering behövs. Att man kan studera 4-5 år och att sedan gå back är hemskt. Än värre om man efter den tiden ska doktorera, dvs fortsätta studera på oregelbundna arbetstider, till låg lön och som sedan gör en (i Sverige) överkvalificerad för Svenska arbetsmarknaden. Fy skäms på Naturvetarförbundet för att ni inte driver Biologernas talan bättre! Vill även ge underkänt till de som står för underlaget till universitet och högskolor angående framtida arbetsnarknad och liknande. För ca 5 år sedan var informationen om framtida arbetsmarknaden inom tex biomedicin positiv och information jag hittade talade inte för att det var eller skulle bli överskott på biomedicinare. Detta är att vilseleda unga mäniskor in i eventuell arbetslöshet och förlust vid jämförelse CSN/studietid vs lön (som sedan skall betala av CSN). Tragiskt. Till slut vill jag säga att som biomedicinare har man en gedigen utbildning och de flesta av oss är driftiga människor med mycket framåtanda i. Och vad kan vara bättre än att få djup insikt i hur den fantastiska männikroppen eller annat fungerar.