Fråga oss här!
Vi erbjuder

Birgitta Hansson 2011-04-15

Som chef över tre (3) personer som alla gör en värdefull insats, uppfyller alla lönekriterier och dessutom ökar sin kompetens för varje år så har jag inte mandat fullt ut att belöna detta. I år har jag fått 1,5% och detta är inte förhandlingsbart, dvs jag får inte överskrida löneutrymmet ("potten") som jag inte fått vara med att bestämma. Vill bara med detta visa att vi "lönesättande" chefer med en liten och välmeriterad personal är mycket hårt bundna och jag har också fått höra att jag som arbetsgivare inte får kontakta facket men måste ändå få framföra min åsikt.