Fråga oss här!
Vi erbjuder

Harriet Falck Rehn 2011-08-19

Tyvärr är det sällan detta "hinns med" trots bra intentioner. Men att avsätta lite tid på kreativa möten skulle öka kvaliteten i arbetet och även motivationen hos medarbetarna. Harriet, RK