Fråga oss här!
Vi erbjuder

Sadiye Altundal 2011-03-11

Ja, men inte bara mitt kön utan även att jag inte är etnisk svensk och inte har bekanta med chefsbefattning. Jag tror och vet att alla i viss mån känner till spelet bakom gallerierna men ingen vill/eller vågar göra något åt det. De som sitter på poster med påverkansmöjlighet att ändra på villkor för de som är utsatta, har inte samma bakgrundshistoria som de utsatta och detta kan till stor del ha påverkan, för de väljer att agera. Människans attityder och preferenser är grunden för dess handlingsberedskap och om individen själv inte berörs av det på den personliga sfären finns det ingen anledning att göra sig ovän med sina allierade. Så länge det inte sker på min bakgård är det okej, det går alltid att blunda ju. Utbredningen av strukturellt förtryck utvidgas och förekommer i olika skepnader, marginaliseringen av etniska grupper görs när det gäller löner, befattningar, m.fl För vissa är lyckad integration lika med att få människor i arbete. Om integration är att fler med utländsk bakgrund ska kallas till intervju och få jobb inom lågavlönade sektorer som städ eller diverse, så anser jag att man kommit långt i landet. Men själv anser jag att lyckad integration är när olika etniska grupper i ett land finns representerad på alla nivåer i samhället och inte används som skyltdockor. Erkänna individen och dess kompetens och bekräfta dess värde genom exempelvis rätt lönenivå. Det är lätt att slå sig för bröstet och påstå att man jobbar med integration och rättvisa villkor för alla människor. Det är vad man gör som talar om vilka värdegrunder man har.
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies