Fråga oss här!
Vi erbjuder

Har ditt kön påverkat din lön?

Fortfarande har män högre lön än kvinnor. En del av löneskillnaden kan förklaras med att fler män befordras och blir chefer. Nu undrar vi om du upplever att din lön har påverkats av ditt kön?
Publicerad: Uppdaterad:

Månadens fråga Dela med dig av dina erfarenheter genom att använda kommentarsfunktionen.

 

Läs mer

Kvinnliga naturvetare tjänar mindre

 

Kommentarer

Malin 2014-12-15

Jag anställdes för snart 1 år sedan direkt efter universitetsexamen. Min kollega (man) som är 4 år äldre än mig anställdes två år tidigare direkt efter exakt samma utbildning och fick efter ett halvår 3 600 kr mer än det jag fick vid "halvårsförhandlingen" samt förskottssemester 5 veckor. Jag får ingen förskottssemester och min chef säger att jag ska skita i vad min kollega fått. Ja mitt kön påverkar min lön.

A.E. 2011-03-23

I ett par års tid nu har jag (man) upplevt att man ska satsa på kvinnor i min branch. Både i form av anställningar och lön. Detta har lett till att en tidigare mansdominerad branch mer och mer börjar bli kvinnodominerad. Och att jag i flera år nu fått stå över löneförhöjningar till förmån för kvinnliga kollegor. Om man sett detta med lägre kvinnolöner som att vända en oljetanker så kanske det är dags att hålla en rak kurs nu? Sedan är det ju tyvärr inte en fördel att man kanske är lite för ödmjuk heller.

Maie 2011-03-16

tyvärr tror jag att det är så att min lön är lägre för att jag är tjej. Kom in i företaget efter ca 5 år på arbetsmarknaden inom mitt område. Min nyutexade kollega fick direkt upp sin lön så han hamnade högre än mig för att han hade längre tid i företaget (HELA 4 månader!) Nu har jag varit föräldraledig ett år vilket ju inte ska påverka man har hamnat långt efter...

Rebecca 2011-03-15

Jag har funderat väldig mycket kring detta ämne senaste tiden. Jämställhet vs Familjeliv. Som kvinna tar man oftast ut den storsta del av föräldrarledig, detta följs oftast av att kvinnan går ner i arbetstid när barnen är små. Sjävklart generalisera jag här men det är en vanlig bild eller hur? Sedan läsa man statistik och artiklar om hur kvinnornas lön är lägre. Det som ges som råd för att hänga med i lönutveckling: Jobba heltid, påpeka hur underbart du är och förhandla bättre. Det som jag tänker mest på är rådet att jobba heltid. Sedan kommer man till hela diskussionen av att 'små barn är för länge på dagis', 'småbarns föräldrar blir alltmer utbränt', 'stressen av att får ihop vardagen' och hemska frågor som 'varför har barn om man har inte tid för de?' You're damned if you do or damned if you don't

Kristina 2011-03-11

Tyvärr får jag som kvinna lägre lön på en mansdominerad arbetsplats. Att säga att kvinnor måste stå på sig mera är faktiskt bara dumt. En kvinna som står på sig är en "bitch" - motsvarande man är driftig. Jag är så jättetrött på detta. Argumenten varierar men resultatet är alltid samma: lägst lön till kvinnan. En gång fick jag en jämställdhetssatsning och kom ikapp kollegorna - nästa löneförhandling fick jag mindre än alla andra och så var ordningen återställd. Vad ska jag göra bättre för att få mer lön? - Du gör redan allt jättebra säger min chef...

Majbritt 2011-03-11

I mitt fall har jag utsatts för en lönediskriminering pg a mitt kön. Min företrädare som var en man och en manliga kollega till mig har betydligt högre lön. Det var helt uppenbar omöjligt för mig att få lika lön vid sista lönesamtalet oavsett argument eller handling. Det finns tydliga skillnader på värderingsgrunder och en ovilja att betala ut lika lön för samma arbete. Som kvinna måste en duglighet bevisas flera gånger om innan det blir tal om lika lön. Märkvärdigt nog så ifrågasätts inte en man på samma grunder om man önskar en löneförhöjning eller bra lön vid anstälnings tillfället.

Ivar 2011-03-11

Uppenbart är att könet har störst betydelse för osakliga löneskillnader. När våra arbetsinsatser värderas spelar även annat spelar in, som etnocitet, språk, sexuell läggning och klass. Den som inte vill eller är fostrad att inte framhålla sig själv, oavsett kön, riskerar att missgynnas i rådande system med enskilda lönesamtal för individuell lönesättning.

Sadiye Altundal 2011-03-11

Ja, men inte bara mitt kön utan även att jag inte är etnisk svensk och inte har bekanta med chefsbefattning. Jag tror och vet att alla i viss mån känner till spelet bakom gallerierna men ingen vill/eller vågar göra något åt det. De som sitter på poster med påverkansmöjlighet att ändra på villkor för de som är utsatta, har inte samma bakgrundshistoria som de utsatta och detta kan till stor del ha påverkan, för de väljer att agera. Människans attityder och preferenser är grunden för dess handlingsberedskap och om individen själv inte berörs av det på den personliga sfären finns det ingen anledning att göra sig ovän med sina allierade. Så länge det inte sker på min bakgård är det okej, det går alltid att blunda ju. Utbredningen av strukturellt förtryck utvidgas och förekommer i olika skepnader, marginaliseringen av etniska grupper görs när det gäller löner, befattningar, m.fl För vissa är lyckad integration lika med att få människor i arbete. Om integration är att fler med utländsk bakgrund ska kallas till intervju och få jobb inom lågavlönade sektorer som städ eller diverse, så anser jag att man kommit långt i landet. Men själv anser jag att lyckad integration är när olika etniska grupper i ett land finns representerad på alla nivåer i samhället och inte används som skyltdockor. Erkänna individen och dess kompetens och bekräfta dess värde genom exempelvis rätt lönenivå. Det är lätt att slå sig för bröstet och påstå att man jobbar med integration och rättvisa villkor för alla människor. Det är vad man gör som talar om vilka värdegrunder man har.

Lotta 2011-03-11

Mer eller mindre indirekt, kan jag nog säga att min lön har påverkats av att jag är kvinna. När jag fick barn och var mammaledig i 9 månader hängde inte löneutvecklingen med på samma sätt och argumentet (lite förklätt) var att jag hade jobbat mindre och chefen hade mindre tid att bedömma sedan förra lönesamtalet. Rätt eller fel? Svårt att säga.. Männen är ju sällan föräldralediga lika länge som kvinnorna. (Jag är inte kvar där idag, 5 år senare.)

Niklas 2011-03-11

Jag tror att det mer handlar om att som person har bättre eller sämre självkänsla. Jag (man) som blivit mobbad större delen av mitt liv tar "mindre plats" än de personer som bättre självförtroende. Sedan är det säkert så att många kvinnor inte fått lära sig att stå på sig i en manlig kultur. För ett antal år sedan började en vän (man) till mig på sjuksköterskeutbildningen och då klassrepresentanter valdes blev det han och en annan kille (de enda två männen i en klass på 40 personer)... 'tycker att det var tråkigt att 38 kvinnor i det läget väljer de enda männen i gruppen. Den här kommentareren blev nog lite flummig, men jag tycker nog att det är tråkigt att man som person i en lönesituation måste vara den som tar för sig. Det man möjligen kan göra är att be om hjälp av tex. en facklig representant så man slipper vara "ensam" under lönesamtalet.

Anna 2011-03-11

Jag började jobba hos min nuvarande arbetsgivare 2006 (kommun), med fem års högskole- och universitetsstudier bakom mig. Min ingångslön var 20 000 kr. Idag, 5½ år senare, tjänar jag 29 600 kr. Då har jag bytt förvaltning inom kommunen en gång. Om mitt kön har påverkat lönen vet jag inte riktigt. Jag känner mig snarare väldigt uppskattad av chefer och kollegor. Min känsla är nog att jag fick en något låg ingångslön för att de skulle testa vad jag gick för. Och de är ju uppenbart nöjda. Hälsningar Anna
Kommentera