Fråga oss här!
Vi erbjuder

Månadens fråga: Har din karriär påverkats av ditt föräldraskap?

Så länge barnen är små får karriären stå tillbaka för många. En färsk undersökning visar att det kan vara positivt för karriären att vara föräldraledig, särskilt för män. Som förälder tillägnar man sig kompetens som kommer till nytta på jobbet. Dela gärna med dig av dina erfarenheter.
Publicerad: Uppdaterad:

Läs mer om hur karriären kan gynnas av föräldraskap.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Josefine 2011-12-20

Eftersom jag doktorerar har knappast föräldraledigheten varit till fördel för karriären, åtminstone inte lönemässigt. På grund av doktorandstegen ökar ju lönen först när man har uppnått vissa "steg", såsom 25, 50 och 75% av studietiden. I och med föräldraledigheten skjuter man höjningen framåt i tiden - och släpar efter i lön. Dubbelt bestraffad blir man, om man som jag har engagerat mig i studentkåren och därför får min forskarutbildningstid förlängd med motsvarande antal arbetsdagar. Detta gör att tiden för löneförhöjningen skjuts framåt ytterligare i tiden. Doktorera fort som tusan (d.v.s. ingen föräldraledighet), engagera dig inte i någonting utöver ditt eget projekt och publicera så mycket som möjligt är det enda som gäller på universiteten. Tack och ajöss - efter disputationen flyr jag någon annanstans.

Maria Granberg 2011-12-20

Ja det är klart att karriären påverkas. Speciellt om man inte har en fast tjänst utan är projektanställd där varje insats handlar om att maximera sitt CV och vara så produktiv som överhuvudtaget möjligt. Det är svårt att starta om hela tiden; efter graviditet, föräldraledighet och sjuka barn. Bristen på sömn under småbarnstiden är också fatal för prestationen. Jag anser speciellt att gravidetetstiden borde tas i beaktning när man jämför forskningsprestation. Förutom att det händer otroligt mycket i kroppen som tar kraft när barnet växer så kan kanske viktiga delar av projektet inte genomföras i rätt tid för att det kräver att man är på lab eller måste lyfta. Det finns idag inget stöd via universitet eller forskningsråd för att stödja gravida forskarkvinnor som hindras i sitt arbete. Jag har försökt både på min heminstitution, fakultet och på Formas. Detta gör att projektet halkar efter under nästan ett år och även ens CV. Man missar kanske en hel fältsäsong. Min uppfattning är att en forskningskarriär på min institution inte går att kombinera med att ha små barn speciellt inte under FoAss tiden.

Cissi 2011-12-20

Josefin, kan bara säga att jag tyvärr känner igen mig alltför väl i din beskrivning av en doktorands vardag. Även jag har för länge sedan beslutat mig för att lämna den banan så fort disputationen är förbi. Jämställdhet i all ära, men som förälder har man långt ifrån samma möjlighet som de utan barn. Det betraktas som en last, när erfarenheterna borde ses som en tillgång, även i den akademiska världen.

Hårt prövad förälder 2011-12-20

Man hör nästan enbart om småbarnföräldrarnas bekymmer. Jag fick en långvarigt sjuk tonåring därhemma och det accepterades inte alls av arbetsgivaren. Det borde också lyftas i debatten. Det finns inte alls några möjligheter att vara hemma med sjukt barn då!

Albert 2011-12-20

Kort svar: ja Och till det negativt. Under småbarns åren har jag bytt arbetsplats tre ggr och kan konstatera att dagens arbetsgivare är betydligt mer intoleranta idag (00-tal) än vad jag minns att de var mot jämnåriga arbetskamrater som fick sina barn på 90-talet. Hållögd trötthet och evighets förskylningar har man inte misskund med alls. Jag tror det är nått som ligger i tiden, empati brist i största allmänhet. Eller så var så att 90-talets chefer var 40-talister som var inne på sin andra barnkull men det är bara en hypotes.

Christina 2011-12-20

Nej föräldraledigheten har inte varit gynsamm för karriären.Har fått gå ner i lön och acceptera en annan befattning bara för att kunna arbeta i samma stad efteråt och att ha möjlighet att vara med mitt barn.

Tove 2011-12-20

Stora barngrupper i förskola och på fritids samt pressen att inte vara sist kvar när personalen ska släcka och låsa påverkar möjligheterna att satsa på arbetet.

Bep Weijand 2011-12-20

Jag har inte gjort karriär alls. Fick fyra barn och var hemma med dem tills den yngsta fyllde två. Har hasat mig fram med olika visstidsjobb som inte hade med mina studier att göra, och jobbar nu äntligen efter 33 år med det jag har läst till, fast som skogsarbetare och inte som biolog.

Luttrad 2011-12-20

Ja och till det negativa. Min tjänst försvann ett tag efter att jag var tillbaka från min föräldraledighet. Orsaken var att det inte hade fungerat medan jag var borta och man därför valde att omorganisera. På mitt nya jobb var man väldigt tydlig med att jag har rätt att vara ledig och att de såg positivt på detta men i verkliga livet så förväntas jag fixa allt även om jag är ledig. Det tas inte heller någon hänsyn när man bokar möten.

Birgitta 2011-12-20

Nej, inte gynnas karriären av föräldrarskap. Men det är kanske minst lika mycket mitt eget fel som arbetsgivarens. Blev faktiskt handplockad som chef under min första dotters föräldrarledighet och erbjuden ytterligare befodran när jag var höggravid med andra dottern. Men då sa jag stopp. Erfarenheten av första dotterns födelse gjorde att jag valde att prioritera annorlunda och frivilligt stå tillbaka, och det har jag inte ångrat. Fast att byta jobb är inte att tänka på förrän barnen blivit större - kan nog inte vänta mig samma förståelse någonannanstans.

Klara 2011-12-20

När jag var föräldraledig med nr 2 blev jag uppsagd från mitt jobb "pga för lite att göra"...bara det att min vikarie som var barnlös fortsatte jobba kvar!! När barnens pappa var föräldraledig fick han både höjd lön och nytt jobb/arbetsuppgifter som innebar ett steg upp i karriären!! ...nu har vi separerat och jag har fått två barn till, twins med samma pappa, nu skall han ta de stora barnen ifrån mig och även i en vårdadstvist verkar män kunna manipulera sig till fördelar....min karriär går bakåt, ingen vill anställa en ensamstående 2-4barnsmamma, spelar ingen roll att jag är effektiv till tusen jfr med en 25 åring (jag är 34) ....suck säger jg bara...

Barbara 2011-12-20

Hello, I would say that being a mother has somehow boosted my career. My work allows me to perform my tasks from home if I need to (and this is crucial for me), and this allows me to be a multitasking "mother and worker" at the same time. The Swedish system and general attitude help me in this: the result is that my employer has an open mind, and allows me to be a mother first of all. In another country, this would not be possible. Thank you, Sweden!

Lisa 2011-12-20

Absolut och det till det bättre! Jag hade tappat inspirationen på mitt dåvarande jobb och fick ett annat fokus under graviditeten. Man tog in en vikarie under det år jag var hemma med min dotter som sedan lämnade över till mig då det var dags att börja jobba igen. Anslaget täckte både föräldraledigheten och vikarien och projektet tappade i princip ingen fart. Under föräldraledigheten fick jag tid att fundera på vad jag ville med min karriär och efter 9 månader blev jag rekryterad till en ny tjänst med bättre förutsättningar för mig och min familj. Under hela perioden fanns en förståelse för mina behov vad det gäller läkarbesök, dagisintroduktion och hämtning och det gäller fortfarande. Jag upplever att jag blivit mer effektiv och kreativ på jobbet samt att jag har hittat tillbaka till inspirationen igen!

Ji 2011-12-20

Ja, negativt. Jag fick barn när jag var nydisputerad, och innan jag kommit ut på arbetsmarknaden. Jag var tvungen att välja familj eller karriär, åtminstone satsa på det ena och riskera det andra. Som organisk kemist och kvinna är kombinationen svår (i alla fall om man inte vill utsätta sitt växande barn för en massa kemikalier).

Doktorand 2011-12-20

Oj, jag kan så väl känna igen mig i vad både Josefine och Cissi beskriver i deras situation som förällder och doktorand... Lönen är väl en aspekt, men dessto viktigare är ändå ens livssituation och den press (och förväntningar) som ställs. Mina doktorandkollegor utan barn kan ställa upp till 100%, alltid finnas till hands och vara super produktiva, medan en småbarns förälder (4 och 7 år) sitter på två stolar där det oftast resulterar i en halvmesyr åt båda håll. Jag ger alltid allt jag har i det jag går in i och levde under det första 2 åren i en illusion att jag fixar det. Blev sedan utbränd och långtidssjukskriven, efter 1 år jobbar jag nu 50% och känner dels stressen av att vara oproduktiv på jobbet (tiden och ens CV är mest det som räknas om man ska vara krass - hur effektivt man producerar helt enkelt) och med massor av resor i jobbet är jag borta från barnen mycket som ljudligt protesterar. Trots att min chef är mycket förstående och bra (som själv kombinerade små barn med sin doktorandstid) finns det många aspekter man inte kan styra i vårt typ av jobb; tiden och produktivitetet som nämnts, möjligheten att alltid ställa upp, projekt som löper på utan hänseende till att man inte arbetar 100%, obligatorisk undervisning i kurser, själv deltagande i kurser, många inblandade där alla inte kan anpassa sig efter mig - vilket jag heller inte förväntar mig. Oavsett sjukskrivning valde jag innan att gå ner i arbetstid till 80% för att få tiden att räcka till barnen också, men det är en illusion på papperet. Även om förutsättningarna och acceptancen för doktorerande småbarnsföräldrar förbättrats, står den orubbad i den praktiska verksamheten - något jag efterlyser för att uppnå en jämvikt i systemet. Nu låter det som om jag är väldigt bitter, men det är jag inte - jag älskar mitt jobb och väljer därför att fortsätta. Jag har haft nytta av mina egenskaper som förälder till "multitasking" och organisering för att bli effektiv! Men man ska vara medveten om att man bara har en viss tid på dygnet och den räcker inte till att ge full plats till både karriär (i detta jobb) och små barn, utan man måste prioritera i längden - där jag inte prioriterar bort mina barn.

Lotta 2011-12-20

Den enda kommentar jag fick när jag berättade för min chef jag var gravid med mitt första barn var "Grattis! Vad bra. Småbarnsföräldrar är så effektiva!" Kändes väldigt skönt att han hade den inställningen. Förutom ett konstant dåligt samvete för att man inte tycker att man hinner hämta i tid, lämna i tid, och inte hinner med allt man borde på jobbet (men det är min egen känsla, det är ingen som har klagat) så tycker jag att det fungerar bra. Jag tvivlar däremot på att det har gynnat karriären. Jag har valt att skaffa barn och vill kunna prioritera dem och lägga tid på dem nu när de är små. De som inte skaffar barn kan ju lägga motsvarande tid på arbetet och fokusera på att ta sig fram snabbare.

HS 2011-12-20

Jag håller med Maria: Ja det är klart att karriären påverkas, speciellt om man inte har en fast tjänst utan är projektanställd och varje insats handlar om att maximera sitt CV. Jag doktorerade och forskade (utan fast tjänst) när jag fick mina 2 barn, och det är klart att man publicerar färre artiklar när man är mammaledig (och även efter det när barnen är små och man jobbar deltid) och har därför inte lika stora möjligheter när man söker forskningspengar - och dessutom konkurrerar med äldre män (ja 80% av forskarna på min institutuion var män, fast 80% av doktoranderna är kvinnor!) som har skaffat sig en grupp doktorander och post-docs som massproducerar artiklar åt dom. Nej den karriären är bara att glömma för många kvinnor, hur mycket än dom brinner för det.

Camilla 2011-12-20

Jag har inte haft problem karriärsmässigt utan har kunnat välja de arbeten som jag ansett intressanta. Inga problem med föräldraledighet heller. Mina chefer har varit mycket förstående. Däremot har jag vid ett tillfälle fått en felaktig låg lönehöjning med hänvisning till att jag var föräldraledig det året lönen gälllde (det stämde inte, för det var året innan). Chefen vägrade dock ändra sin lönesättning. Har inte kvar den chefen i dag.

Biomedicinsk analytiker 2011-12-20

Arbetssökande, legitimerad med medicinsk kandidatexamen, också med lång arbetsliverfarenhet trots tre barn eller "tack vare dem" även engagemang inom samhälle. Just nu pågår insamling för mentor i skolan - jullovet nalkas. Det är svårt ibland att förstå arbetsgivarens drag med att avskeda men man påstår att skolorna fostrar våra avkommor vilket jag inte ser; Rätt för alla arbetare och medborgare dvs svenska europeiska eller utomeuropeiska invånarna, att söka vård, men vi blir aldrig jämställda, tyvärr, tycker jag som ser ljust på framtiden för mina barn och för alla andras naturligtvis, utan sjukvårdsförsäkring till trots.

Biomedicinsk analytiker 2011-12-20

Arbetssökande, legitimerad med medicinsk kandidatexamen, också med lång arbetsliverfarenhet trots tre barn eller "tack vare dem" även engagemang inom samhälle. Just nu pågår insamling för mentor i skolan - jullovet nalkas. Det är svårt ibland att förstå arbetsgivarens drag med att avskeda men man påstår att skolorna fostrar våra avkommor vilket jag inte ser; Rätt för alla arbetare och medborgare dvs svenska europeiska eller utomeuropeiska invånarna, att söka vård, men vi blir aldrig jämställda, tyvärr, tycker jag som ser ljust på framtiden för mina barn och för alla andras naturligtvis, utan sjukvårdsförsäkring till trots.

Ulrika 2011-12-20

Jag har varit pappaledig för mina två Karriärvägar?? Som dietist är dessa i princip obefintliga oavsett föräldraskap eller inte. Har i alla fall aldrig haft problem att få jobb under ett par decennier som dietist och tre barn. Ser också en ljusning framöver med specialisttjänster och fler som doktorerar.

Ulf Björnholm 2011-12-20

Jag har varit pappaledig för mina två pojkar i över två år, och mitt intryck är att arbetsgivaren (regeringskansliet) ser det som en styrka, något som är positivt även för karriären. Personligen anser jag också att det är till nytta för alla aspekter av livet, man får erfarenheter som blir värdefulla också för jobbet. Föräldraledigheten har absolut inte varit mig till last i karriären - snarare tvärtom!

Efa 2011-12-20

Ja, på ett negativt sätt. Vikarien som togs in när jag var hemma tog över det mesta av mina arbetsuppgifter och jag "degraderades" (tjänsterna gjordes om). Till saken hör att vi bytte chefer under tiden också, tror inte situationen blivit densamma annars. Men det är bara att bita i det sura äpplet.

Efa 2011-12-20

Ja, på ett negativt sätt. Vikarien som togs in när jag var hemma tog över det mesta av mina arbetsuppgifter och jag "degraderades" (tjänsterna gjordes om). Till saken hör att vi bytte chefer under tiden också, tror inte situationen blivit densamma annars. Men det är bara att bita i det sura äpplet.

Mats 2011-12-20

Under min första föräldraledighet satt jag i den svenska ledningen på företaget där jag jobbade; huvudkontoret för Norden var i Norge. Norrmännen (även kvinnorna, samtliga med egna barn) såg det som fullständigt oförklarligt att jag över huvud taget ville umgås med mina barn (de brukade sitta och skryta om hur de glömde bort sina barns födelsedagar), och jag degraderades omgående. Svenska chefer, oavsett kön och ålder, har varit odelat positiva till själva föräldraledigheten, även om det har varit ett stort irritationsmoment att man aldrig har kunnat veta hur det skulle bli med dagisplats, eftersom det här i Täby tar över ett halvår att ordna.

Inger 2011-12-20

Negativt. Är biolog och började jobba med undervisning på högstadium och gymnasium för det passade ju bra när barnen var små. Fastnade där och har svårt att hitta ett biologjobb nu. Maken har inte varit barnledig ,har likadan utbildning som jag och är nu chef. Tja!

Ingrid 2011-12-20

Negativt. Är biolog och "halkade ur" min förra karriär i och med min föräldraledighet. Arbetsgivaren krävde att jag skulle gå upp i tid innan det var praktiskt möjligt för mig. Det slutade med arbetslöshet utan a-kassa, då jag jobbat någon timme för lite i veckan sista halvåret innan jag slutade mitt jobb. Efter något år fick jag en doktorandtjänst, och i likhet med flera övriga doktorander som skrivit här trivs jag bra, men ser det som "omöjligt" att vara föräldraledig på deltid. I mitt fall främst för att det inte skulle fungera ekonomiskt, men också för att det väcker sådan irritation om man inte på kort varsel kan ställa upp och hålla kurser, gå doktorandkurser som "poppar upp", skriva om ett manus i sista stund... etc.
Kommentera