Vi erbjuder

Löneökning i två steg gav mer

Med hjälp av råd och tips från Naturvetarna lyckades Akademikerföreningen på Företaget AB förhandla fram en lönepott som gav fördelar både för de anställda och för arbetsgivaren.
Publicerad: Uppdaterad:

Förhandling Som ny ordförande i den lokala akademikerföreningen, vände sig Anna, som egentligen heter något annat, till Naturvetarnas ombudsman Elba Rubilar-Abreu för att få råd om hur hon skulle förhandla om lönepotten inför 2010 års lönerevision på Företaget AB. Det resulterade i att hon och hennes kollegor i fackklubben kunde vända sig till ledningen med en ny strategi.
– Istället för en löneökning på en viss procent som angavs i avtalet, kom vi överens om att vi inte skulle få någon höjd lön under det första halvåret, men sedan en dubbelt så stor ökning under det andra halvåret.
På det sättet slapp företaget, där lönerevisionen hade kommit igång sent, att betala ut retroaktiv lön, samtidigt som de anställda hamnade på en högre lönenivå inför nästa löneförhandling.

Lyssna på ledningen

Anna fick också tips kring hur man blir en framgångsrik förhandlare. Lyckas du följa enkel samtalsetikett och lyssna på vad motparten säger, så är du redan en god bit på väg.
– Det gäller att ta det lugnt, hålla sig saklig och låta företagsledningen prata till punkt säger Anna.
I Akademikerföreningens styrelse satte man upp ett tydligt mål för vad man ville uppnå i förhandlingarna och benade ut vilka konsekvenserna skulle bli om man inte fick detta. Det första förhandlingstillfället blev ett möte som varade flera timmar. Först kom företaget med ett förslag.
– Sedan lade vi fram några mjukare argument för varför vi skulle få mer – som till exempel att det är viktigt att känna sig värdefull och uppskattad, berättar Anna.
De fackliga representanterna pekade senare under förhandlingarna på vilka följderna kunde bli om de anställda inte kände sig uppskattade, bland annat sämre motivation och risk för att kompetens skulle försvinna från företaget.

Ge inte upp

En möjlighet som Anna tog fasta på var att man har rätt att ajournera förhandlingarna och diskutera vad som har sagts med till exempel övriga styrelsemedlemmar. Efterhand som förhandlingen framskred blev mötena med ledningen kortare och kortare och parterna närmade sig varandra alltmer.
– Man får inte ge upp för lätt, säger Anna. Bara för att man inte får gehör på en gång betyder det inte att man inte kan fortsätta att argumentera för samma sak, men med en annan vinkling.

Hanna Meerveld

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies