Vi erbjuder

Lönegaranti till Saabs anställda

På måndagen begärdes till slut Saab i konkurs. För de anställda innebär dock konkursen att delar av deras lönefordringar skyddas av den statliga lönegarantin.
Publicerad: Uppdaterad:

I och med att ett bolag försätts i konkurs så övertas arbetsgivaransvaret av en konkursförvaltare som utses av tingsrätten i Vänersborg. En av de första åtgärderna en konkursförvaltare brukar vidta är säga upp befintlig personal på grund av arbetsbrist.

För att skydda arbetstagarnas löner och semesterfordringar vid en konkurs finns statliga lönegarantin. Maximalt belopp som kan tilldelas varje anställd är begränsat till fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2011 uppgår till 42 800 kr, vilket ger en total ersättning om högst 171 200 kr. Lönefordran får inte ha intjänats tidigare än tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten.  Du har rätt att få ut semesterersättning för vad som står inne för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret.

Medlemslån – om du behöver du pengar snabbt

Naturvetarna har avtal med Swedbank, Nordea samt SalusAnsvar om medlemslån. Räntan för vårt medlemslån är cirka 2 procent lägre jämfört med de flesta andra "in blanco-lån" – lån där det inte krävs någon säkerhet. Salus Ansvar har idag lägst räntekostnad, för medlemslån utan säkerhet.

Du kan låna mellan 10 000 och 250 000 kronor utan säkerhet. Sedvanlig kreditbedömning görs. För aktuella räntesatser kontakta respektive bank. Informera banken om att det gäller ett medlemslån.

För mer information om hur du ansöker om de olika lånen, behöver du logga in på vår medlemswebb. Användarnamn är ditt medlemsnummer och lösenord är de 4 sista siffrorna i ditt personnummer. Medlemsnummer kan du få genom att titta på baksidan av din medlemstidning eller kontakta Naturvetarnas medlemsjour.

Kontakta medlemsjouren för frågor

Medlemmar i Naturvetarna som är anställda på Saab är välkomna att ringa Naturvetarnas medlemsjour för att få svar på sina frågor. Telefon 08-4662480.

Johanna Rösth

kommunikatör
08-466 24 57

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies