Fråga oss här!
Vi erbjuder

stenemo 2011-03-21

"Den könsmässiga lönepremien är alltså 2,7 procent efter det att hänsyn tagits till övriga lönepåverkande faktorer." Vilka är de faktorer man tagit hänsyn till, har längd tagits hänsyn till? 2) Efter ett år krymper skillnaden till 2 procent och efter två år är löneskillnaden mellan män och kvinnor utraderad. Innebär detta att de 2,7% som refereras till helt beror på de första 2 årens lön? Under en hel karriär känns det väldigt snedvridet. Konstigt att skillnaden ej har lyckats försvinna när det borde vara på merit o ej längd/kön som vi sätter löner!