Fråga oss här!
Vi erbjuder

Johan 2011-03-10

"– Denna lönediskriminering kan möjligen förklaras med att arbetsgivarna generellt sätter en riskfaktor på hela gruppen kvinnor, utan individuell värdering, vilket alltså sänker lönerna." Hur kan man dra denna slutsats. Kan det inte lika gärna vara precis tvärt om. Att arbetsgivarna faktiskt gör en högst individuell bedömning och att det missgynnar de som tagit ut mycket föräldraledighet eller gått ner i arbetstid. Om man tror att det bara är kvinnor som drabbas av detta så blir ju de män som varit "jämställda" och tagit ut mycket föräldraledighet dubbelt drabbade. Först blir de mindre meriterade, sen blir de bortkvoterade. Tvärtom blir det för de kvinnor som inte tagit ut någon föräldraledighet eller på annat sätt satt familjen före karriären. De får då en dubbel fördel. Nu säger jag inte att det är på det här viset. Men det låter ganska troligt. Hur som helst går det inte att uttala sig om orsakerna genom att bara titta på genomsnitt. Jag tror vi naturvetare får ta tag i detta själva om vi någonsin skall få reda på varför kvinnor halkar efter i lön. Samhällsvetarna besitter uppenbarligen inte de mest elementära kunskaper i hur man undersöker ett samband.