Fråga oss här!
Vi erbjuder

Ann-Kristin 2011-03-11

Här finns en viktig roll för facket. Det är svårt för en enskild medarbetare att veta hur lönen är i det egna företaget - jämfört med andra med samma befattning. Lönen är något som man normalt sett inte diskuterar. Frågan är om de män som är representanter för facket, och chefen, på min arbetsplats tycker att det är en viktig fråga!