Fråga oss här!
Vi erbjuder

Hemma med barn bra för karriären

Kommer sent och går tidigt, är bilden av småbarnsföräldern på jobbet. Smart använt kan föräldraskapet bli en tillgång i stället för en börda. – Som förälder lär man sig massor av saker som man har nytta av på jobbet, säger Tiina Bruno, karriärcoach och författare till boken ”Föräldrasmart – handbok för chefer och medarbetare”.
Publicerad: Uppdaterad:

Hon har en lång lista på förmågor som föräldraskapet ger. Nu är listan uppe i 76 plusvärden och växer hela tiden.
– Man lär sig att prioritera och organisera, liksom att ha närvaro i nuet och att lyssna. För att få vardagen att fungera med sina barn måste man se till deras olika behov och känna till hur de motiveras.

Kreativa pappor

Det här kan nog de flesta föräldrar känna igen sig i. Enligt en undersökning som Sveriges ingenjörer har gjort bland sina medlemmar kan de som har varit pappalediga vittna om att de har blivit mer kreativa när de kommer tillbaka till jobbet.
– Det drar arbetsgivaren nytta av utan att man talar om att det är föräldraskapet som gjort dem mer kreativa. Det handlar om att öppna ögonen och medvetandegöra arbetsgivarna och medarbetarna om detta.

Ny energi

Med den synen på föräldraskap stärker man stoltheten hos de anställda, menar hon. I dag har de flesta arbetsgivarna en generös inställning till föräldrar med lönekompensation och annat. Det är okej att gå tidigare från möten för att hämta barn och att komma senare på morgonen, liksom att vabba.
– Då är det lätt att känna sig som en börda. Tänk på att arbetsgivaren får massor av kompetens och ny energi tillbaka. Föräldrarna blir på så sätt en tillgång.

Ta upp i utvecklingssamtal

Hon jämför kostnaden för arbetsgivaren att skicka anställda på kurs med att de är hemma med barn.
– Ingen arbetsgivare skulle investera i kompetensutveckling utan att få något tillbaka. Detsamma borde gälla föräldraledighet. Ta upp frågan i utvecklingssamtalet och fråga vad föräldraledigheten har gett dig som du kan ha nytta av i jobbet.
I stället för att räkna upp hela listan med förmågor så tipsar Tiina Bruno om att välja ut tre som passar din yrkesroll, till exempel att du är kreativ och hittar på saker med barnen. Hur kan det användas i jobbet?

Leadership friday

På senare tid har Tiina Bruno vidgat synen på att mer aktivt dra nytta av annan kompetens utanför jobbet. Det kan handla om att ha ett förtroendeuppdrag i bostadsrättsföreningen eller vara ledare i en idrottsförening.
– Även jobb hemma, som att renovera huset och fungera som beställare av byggtjänster med allt vad det innebär från att kommunicera en idé till att leda projekt .
Men det är kompetens som man tillägnar sig genom att uppfostra och vägleda sina barn som Tiina Bruno brinner för och vill sätta i fokus. Om det talade hon för chefer på Naturvetarnas Leadership Friday tidigare i år. 
– Det stärker både medarbetarnas och arbetsgivarens väg mot uppsatta mål och bidrar till att man inte bara attraherar utan även utvecklar och behåller sina anställda – genom livets olika faser.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera