Fråga oss här!
Vi erbjuder

Djurskyddsinspektörer kan påverka

Nu är det klart att Djurskyddsinspektörernas riksförening, DIRF, blir en professionsförening inom Naturvetarna. Det slutgiltiga beslutet fattades enhälligt på årsmötet i mars. De har redan hunnit med att träffa jordbruksministern.
Publicerad: Uppdaterad:

– Det är ett steg i helt rätt riktning. Med Naturvetarna i ryggen får vi större tyngd när vi ska påverka villkoren för landets djurskyddsinspektörer, säger Eva Eriksmarck, ordförande i DIRF.
De har det tufft nu med små resurser och mycket administration som stjäl tid.
– Innan överflytten till länsstyrelsen ägnade vi tre fjärdedelar av tiden åt kontroller i fält och runt en fjärdedel åt administration. Nu är det tvärtom.

En etikfråga

Så det är inte undra på att djurskyddet blir eftersatt och att allmänheten reagerar på att inget händer när djur missköts. Djurskyddet är en hjärtefråga för många svenskar och handlar om etik. Ärenden ligger på hög och får vänta tills de värsta anmälningarna har åtgärdats. I många län hinner man fortfarande inte med att göra oanmälda rutinkontroller.
– Vi inom DIRF har precis haft ett möte med jordbruksministern Eskil Erlandsson där vi framförde våra synpunkter om hur kontrollen kan förbättras. Kritiken mot tillsynen kan uppfattas som att vi inte gör vårt jobb och är ineffektiva, vilket jordbruksministern tog till sig och förklarade att kritiken inte var riktad till inspektörerna.

Goda exempel

Projektet ”Oskar” som Jordbruksverket ska driva under 2011 har nu startat. Det syftar till att ta fram goda exempel från olika länsstyrelsers arbetssätt och rutiner och få till en effektiv och likvärdig djurskyddskontroll i landet.
Den processen välkomnar Eva Eriksmarck, som hon och kollegorna i DIRF kommer att följa med stort intresse och förhoppningsvis även kunna påverka. Det finns också en länsrådsgrupp som har ansvar för att djurskyddskontrollen fungerar. Även där hoppas DIRF vara med som en samarbetspart.
Ett visst hopp väcktes när jordbruksministern i höstbudgeten utlovade 25 nya miljoner kronor till djurskyddstillsynen.
– De pengarna är välkomna, men problemet är att länsstyrelserna har använt dem på olika sätt. Flera län har täckt upp underskott i sin budget, vilket har medfört att pengarna inte har gått till djurskyddet.
Det menar hon är ett problem och har sin orsak i länsstyrelsernas självbestämmande.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera