Fråga oss här!
Vi erbjuder

DUELLEN: Ska Sverige satsa på kärnkraft?

Haveriet i Fukushima, Japan, ställer frågan om kärnkraftens säkerhet på sin spets. Kärnfysikern Jan Blomgren står kvar vid sin positiva inställning till kärnkraft, medan kollegan och politikern Eva Selin Lundgren får bekräftelse för att kärnkraften ska bort.
Publicerad: Uppdaterad:

JA

Jan Blomgren, professor i kärnfysik och verksam vid Vattenfall

 

1.  Har du ändrat din uppfattning om kärnkraft?

Helt civil kärnkraft har hittills lett till noll dödsfall totalt i världen. Fossila bränslen, den största energikällan globalt, ger minst 6000 döda per år bara inom EU. Kärnkraft - rätt använd - är en bättre lösning. Förhoppningsvis kan lärdomarna från Japan leda till ännu bättre säkerhet.

 

2 Kan en motsvarande olycka hända i Sverige?

Nej, inte en exakt likadan, men svåra naturkatastrofer kan man aldrig utesluta helt. Till exempel kan man inte skydda sig mot en stor meteorit. Det har talats mycket om terrorism efter elfte september 2001. Att angripa kärnkraftverk skulle kunna ge stora rubriker men knappast stora skador utanför verket. Det finns mycket enklare mål för terrorister där man kan orsaka betydligt värre skador.

 

3. Kan vi lita på att slutförvaringen är säker?

Ja. Det finns inget annat avfallsproblem i samhället som har fått en så gedigen lösning. 
 

4. Är kompetensbristen om kärnkraft en säkerhetsrisk?

Nej, men den har varit ett ekonomiskt problem. Industrin har tidigare fortbildat personal med annan bakgrund. Nu när kärntekniska utbildningar attraherar stora skaror ungdomar blir det snabbare och billigare att rekrytera kompetent personal.
 

5. Finns det miljövänliga alternativ som kan konkurrera med kärnkraft?

Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft ger mycket små miljöeffekter per producerad el. Låt oss använda dessa tre tillsammans för att minska de fossila bränslena.  

 

NEJ

Eva Selin Lindgren, professor i kärnfysik och riksdagsledamot för centerpartiet under åren 2006-2010

 

1. Har du ändrat uppfattning om kärnkraft?

Nej, jag har varit medveten om problemen sedan 60-70 talet. Redan då stod det klart att de personer som var beroende av kärnkraftindustrin förringade eller förnekade olycksriskerna.

 
2. Kan en motsvarande olycka hända i Sverige?

Naturligtvis blir det inte identiska förlopp, för den utlösande faktorn varierar med kärnkraftverkets geografiska läge, personalens rådighet och andra faktorer. När vi på Chalmers hade en stor hearing med psykologisk och teknisk expertis, efter kärnkraftolyckan i Harrisburg, så konstaterade kärnkraftsteknikerna att verken aldrig kunde göras helt säkra, utan man måste förlita sig på de duktiga teknikerna. Men då konstaterade den psykologiska expertisen att människan var den största osäkerhetsfaktorn.

 
3. Kan vi lita på att slutförvaringen är säker?

Nej, det är frågetecken kring kopparns egenskaper när den omsluter kärnavfallet som både avger värme och radioaktivitet. Lerans egenskaper och stabilitet kring kapseln ifrågasätts av många geologer. Jag har förgäves frågat efter realistiska försök från SKB, där de haft trettio år på sig att lägga in kärnavfall i en tom kapsel och följa vad som händer i en bergmiljö som liknar den tänkta förvaringsplatsen. Men SKB svarar att de istället modellerar. Att inte göra verkliga experiment och ha en opartisk redovisning ger en stor osäkerhet.

 
4. Är kompetensbristen om kärnkraft en säkerhetsrisk?

Ja, definitivt. Den är nedmonterad vad gäller risker och kritiskt tänkande.

 

5. Finns det miljövänliga alternativ som kan konkurrera med kärnkraft?

Ja, om vi utvecklar de gröna och miljövänliga alternativen, de passiva bostäderna som inte behöver så mycket uppvärmning, samt biokraft, solenergi, våg- och vindkraft, samt tillvaratar den biogas som genereras av vårt eget och djurens avfall.      

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Zuzana Cortova 2011-07-05

Kärnkraft: JA, TACK. Glöm för en stund alla media som påverkar dig. För en stund - tänk själv. Tänk i större perspektiv, tänk på alla år som vi kan jämföra kärnkraft och användning av fossila bränsle (andra energikällor räcker inte till än). P.g.a. användning av fossila bränsle har dött flera människor, har flera kvadrat kilometrar skog och mark förstörts, kostat mera pengar. Man skulle kunna fortsätta länge........ Kärnkraften vinner överlägset. Att stänga fungerande kärnkraftsverk i Sverige för att köpa "smutsig" el från Danmark (användning av brun kol), det är ingen alternativ. Innan vi har ett jämförbart alternativ - starta på nytt alla kärnkraftsverk och bygg nya, bättre och säkrare.

Barnabas Kolumban 2011-04-15

Debatten om pengar över liv tippar alltid över i favör för pengar. Det må låta kallt och okännslosamt men sådan är världen vi lever i. Om man ska diskutera kärnkraftens vara och ikke vara bör man ha i åtanke att den är den renaste och samtidigt den effektivaste källan till energi som finns att tillgå idag. De miljövänligare alternativen är fortfarande i sin vagga och det kommer att ta några år innan de kan tas i större bruk. Med det sagt så är kärnkraft inte speciellt miljövänligt om man bortser från effekterna från den på den närmast liggande området. Uran måste brytas någonstans (hur påverkar det miljön?) och utarmat brännsle ska (helst) förvaras med de konsekvenser det i sin tur kan få. Det bör sattsa fullt ut på förnyelsebara enegrikällor, men tills det att man kan gå över helt finns det inte några bättre källor än kärnkraft. Visserligen kan man alltid komplettera med de förnyelsebara energikällorna som finns tillgängliga idag.

Aura Lourenco 2011-04-15

En upplysande broadcast (radioprogram, länk nedan) with Chris Everard och Max Igan som flera borde lyssna till. Kärnkraft nej tack! Nukleära ubåtar, missiler, spetsar, nej tack http://www.youtube.com/view_play_list?p=8C12F659216428D9

Mojito 2011-04-15

Nej. Kärnkraften idag är en återvändninggränd precis som oljan och ger en påverkan på vår jord som är mycket obehaglig. Forska gärna i ren kärnkraft om nu tex fussion är det, men denna smutsiga kärnkraft vi håller på med är fel! Smutsig pga av gruvdrift, upparbetning, radioaktivt avfall och kärnvapen. Och när uran 235 tar slut, vad ha vi för planer då? Peak uran 235 är väl snart nådd om inte redan. Skitsnacket mot förnybar energiproduktion vet inga gränser. Det är bara att sätta igång att producera solceller och vindkraft, jag lovar att priset kommer att gå ned om dessa börjar massproduceras. Island, Azorerna mfl skulle utan problem bli helt fossilbränslefria om de satsade på sin geotermiska energi. Hållbara miljövänliga lösningarna finns i massor.....men vänta, de är ju inte lönsamma för det här monetära systemet vi har och för dem som har makten idag...är det inte det som är problemet?

Lena Martinsson 2011-04-15

Den som har sett Billingen på våren måste säga nej till kärnkraft. Ska denna blommande idyll göras om till ett dagbrott för att få fram uran till livsfarlig kärnkraft? NEJ TACK!

Matte 2011-04-14

Ska man prioritera pengar över liv? Ja självklart och då vinner kärnkraften över allt annat. 0,04 döda/TWh (eller 0,16 om man ska tro Grönfred). Jämför med solkraft (som inte är gångbart för oss de närmsta 20 åren) 0,44 dödsfall / TWh, Vind 0,15, vattenkraft 1,4 dödsfall/TWh. Sedan kan man undra hur en professor i kärnfysik får ihop civil kärnkraft med vapentillverkning. Lättvattenreaktorer måste stängas av och laddas om vart 3:e månad om de ska producera plutonium som duger till vapen. Normalt använt bränsle måste man separera ut Pu isotoperna selektivt, inget man kan göra i en källare med ett "Lille kemisten" set. Samt att inget land som har kärnvapen idag har skaffat det via civil kärnkraft, några kärnvapennationer har INGEN civil kärnkraftsproduktion (Israel, Nordkorea). Märkligt förhållningssätt från en kärnfysiker och annars duktig forskare, eller har tiden i Riksdagen varit skdlig för hälsan?

Christina Juhlin 2011-04-13

Kärnkraft kan vara mycket bra för naturen och där finns lite sannolighet för problem som i Japan. Men, om det händer, många kommer dö, naturen kommer bli förstörd och man kan inte använda lokalen för 50 år eller mer pga radioaktivämne. Där finns alternativ - som vind, hydro, sol - varför kan man inte sattsa på de? Vi i Sverige har extrem väder; vi kan använda sol i sommar, regn i Augusti, vind i vinter, snö i vinter - mycket lättare, renare, och ingen katastrof kan hända. Varför vill man förtsätta med kärnkraft? Jag ser inget bra med det - bara pengar och arbetskraft. Ska man prioritera pengar över liv? Det här debat handlar om prioritering; det KAN hända katastrof, och om det händer, blir det mycket dåligt. Speciellt med klimat förändringar, med extrem vinter, sommar och osv, blir sannoligheten större att nåt kan hända.
Kommentera