Frågor & svar
Vi erbjuder

Fredrik 2011-05-19

Det vore bra om man även diskuterade de kort- och långsiktiga målen när man debatterar behovet av GMO - och för vem: oss eller mångfalden eller vad är det man strävar efter att gynna med GMO? Genom att mata världen med GMO kanske man kan lösa det kortsiktiga behovet av mat till folk, men det löser ju inte det långsiktiga problemet med befolkningsökningen. Om vi inte kan stoppa befolkningsökningen snart så behöver vi inte heller oroa oss över om GMO minskar den biologiska mångfalden. Kanske blir det så med globala miljöförändringar att bara GMO organismerna kommer att klara sig för de andra kommer inte att hinna anpassa sig?