Fråga oss här!
Vi erbjuder

Sofie Nylander 2011-08-19

Maten är för billig vilket orsakas av de importerade jordbruksprodukter som det inte alls ställs lika höga krav på. Svenska lantbrukare har mycket höga kostnader för de krav som myndigheterna ställer på den svenska livsmedelsproduktionen. Myndigheterna borde lägga mer fokus på att kontrollera gårdar vad gäller vanskötsel av djur istället för att t ex detaljreglera mått på stallinredning och kräva orimligt höga krav på lokala gårdsslakterier och gårdsmejerier. Myndigheterna borde gynna lokala producenter och öka konkurrensen så att det inte som idag är ett fåtal storföretag som i stort sett har monopol på t ex mejerivaror.