Fråga oss här!
Vi erbjuder

DUELLEN: Är maten för billig?

Har jordbruket drivits för hårt i jakten på billig mat? Nej säger Peter Sylwan som menar att vi aldrig har haft bättre livsmedel. LRF hävdar att maten är för billig om bönderna ska få betalt för satsningar på djurhälsa och miljö.
Publicerad: Uppdaterad:

JA

Helena Jonsson, ordförande för LRF och ekologisk uppfödare av hereforddjur
 
1. Är maten för billig?

Ja, svensk mat konkurrerar prismässigt med livsmedel som inte är producerade med samma höga krav när det gäller djurhälsa, matkvalitet, smittskydd och miljö. Att ta de hänsynen leder till högre produktionspriser. Men det är inte säkert att konsumenten märker någon skillnad i butiken.

2. Skulle djurhälsan, miljön, smittskyddet och matkvaliteten bli bättre med högre matpriser?

Ja, om prishöjningarna verkligen hamnade hos oss lantbrukare som skapar de olika mervärdena.

 

3. Får den svenska bonden betalt för sina satsningar på djurhälsa och miljö?

Delvis, problemet är att när det blir lagstiftning så får uppköparna den största delen av mervärdet utan att behöva vidta några åtgärder. Vi får betalt för den del av produktionen som de medvetna konsumenterna är villiga att betala efter att mellanhänderna har fått sin del.

4. Måste Sveriges bönder överge den svenska modellen för att överleva, om nu Sverige är bäst i klassen?

Nej, men med högre krav för djurskydd och miljö än i vår omvärld är det rimligt med politiskt stöd. Det kan till exempel gälla krav vid offentlig upphandling, ersättning för kollektiva nyttigheter och en positiv inställning till svensk produktion.
Vi bönder, vår egen förädlingsindustri och våra andra affärspartners behöver även bli bättre på att hitta vägar från producent till konsument så att konsumentens förväntningar och önskemål tillgodoses till rätt pris.

 
5. Är lösningen mer ekologisk matproduktion?

Det klart att svenska bönder ska vara med och tillgodose konsumenternas efterfrågan på ekologiska varor. Vi är duktiga ekoproducenter i Sverige. Hittar vi en lönsam marknad för ekoexport vore det positivt. Grunden är att efterfrågan finns och att det är lönsamt. Det gäller all produktion.

 

NEJ

Peter Sylwan, agronom och vetenskapsjournalist

 

1. Är maten för billig?

Nej, maten har aldrig varit så billig som nu, och aldrig så bra. Vi har krävt allt, fått det – och betalt mindre. Högre säkerhet (trots EHEC), högre näringsvärde, större bekvämlighet. Nu kräver vi ekologi och etik också.  Om naturvetarna (och andra forskare) sköter sig och lantbrukare och uppfödare får rätt signaler, så kommer vi att få både djurvälfärd och eko-säkerhet till ett pris vi vill och kan betala. Om det sedan går upp eller ner är en annan sak.

 

2. Skulle djurhälsan, miljön, smittskyddet och matkvaliteten bli bättre med högre matpriser?

Inte nödvändigtvis. De syns ju inte i varumärket. Svenskt är ju ingen garanti. Pris, kostnad och värde är ju tre stundtals helt oberoende storheter. Köttet i Saluhallen är dyrare än i ICAS plasttråg men kostnaden för uppfödaren är ungefär densamma.

 

3. Får den svenska bonden betalt för sina satsningar på djurhälsa och miljö?

Nej - det finns ju ingen sådan koppling. Den dag Jordbruksverket gör på matmarknaden som dåvarande Vägverket gjorde för bilmarknaden på 90-talet skulle den möjligen uppstå. Då var Vägverket med och startade säkerhetstester och publicerade resultatet offentligt. Det dröjde bara några år så fick vi ABS, bältessträckare och krockkuddar på alla bilar utan att de blev dyrare. Den dag vi får motsvarande i matindustrin kommer ingen att vilja sälja mat som inte fått fem stjärnor i Jordbruksverkets (helst EFSA´s)  E5-tester (för god etik, estetik, ekologi, empati och ekonomi) i hela kedjan från jord till bord.

 

4. Måste Sveriges bönder överge den svenska modellen för att överleva, om nu Sverige är bäst i klassen?

Nej - tvärtom. Den måste utvecklas och bli vad den ger sig ut för att vara och kan bli. Vi måste lära av naturen - det är ju vad vi har naturvetare till - och använda kunskapen till ersätta brutal teknik med elegant biologi och anpassa praktik och  teknik efter  djur och natur.

 

5. Är lösningen mer ekologisk matproduktion?

Nej. Ekobonden har lika långt till hållbar produktion som Standardbonden. Eko betyder att man utesluter viss teknik – inte att man uppnår bestämda miljömål. När vi väl får bra metoder för att mäta miljöpåverkan och djurvälfärd - och det lönar sig att följa dem och straffar sig att gå emot kommer vi också att få en hållbar livsmedelsproduktion - oavsett om den är eko eller standard. 


 

 


 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Sofiah 2011-08-22

Det är 15 år sen jag gick ut Jordbruk på gymnasiet. Köttpriserna som slakterierna betalar till bönderna är samma om inte lägre nu. Det visar på ngt som är allvarligt fel. Jag försöker att bara köpa svenskt kött och helst lokalproducerat. Jag är villig att betala mer för det. Tyvärr är det få som är det, vilket leder till att när jag efter en lång arbetsdag ska hem till mina 2 små barn i regel inte har tid att handla på fler ställen än en stormarknad (ska ju ha blöjor, basvaror så också) och där finns det knappt att få tag i svenskt kött. Då måste man iväg till små specialbutiker. Att det är lokalproducerat behöver för den skull inte betyda att djuren haft det bättre eller sluppit långa transporter men det känns bättre att stötta bonden i grannbyn än han i tyskland. Det är med sveriges krav på livsmedelhantering så gott som omöjligt att ha ett eget gårdsslakteri vilket jag tror skulle uppskattas av många. Så ja, maten är för billig för folk är för snåla och sveriges regler är för strikta.

Jens Råberg 2011-08-22

Kött och mjölkprodukter borde vara dyrare för att få ned konsumptionen och minska klimatpåverkan!

Sofie Nylander 2011-08-19

Maten är för billig vilket orsakas av de importerade jordbruksprodukter som det inte alls ställs lika höga krav på. Svenska lantbrukare har mycket höga kostnader för de krav som myndigheterna ställer på den svenska livsmedelsproduktionen. Myndigheterna borde lägga mer fokus på att kontrollera gårdar vad gäller vanskötsel av djur istället för att t ex detaljreglera mått på stallinredning och kräva orimligt höga krav på lokala gårdsslakterier och gårdsmejerier. Myndigheterna borde gynna lokala producenter och öka konkurrensen så att det inte som idag är ett fåtal storföretag som i stort sett har monopol på t ex mejerivaror.

Anders Svensson 2011-08-19

Svenska bönder måste konkurrera på lika villkor. Har vi bestämt oss för att hålla en hög standard måste vi också vara konsekventa och kräva detsamma av all mat, dvs även utländsk, som köps in offentligt. Privatpersoner kan välja och där är det upplysning som behövs. Varifrån kommer köttet, var ligger gården, etc. Det är skillnad på ekologiskt kött och kött från lyckliga grisar jämfört med från stressade. Dert måste vi lära oss upptäcka. Själv köper jag närproducerad mjölk till exempel och har upptäckt att den smakar faktiskt något, jämfört med industrimjölken. mvh Anders Svensson
Kommentera