Fråga oss här!
Vi erbjuder

Anna 2011-02-11

Med erfarenhet av både eget kontor och kontorslandskap utan tysta rum att tillgå saknar jag mitt egna kontor varje dag. Jag håller med alla tidigare kommentarers liknelser och upplevelser. Att vara under observation hela dagarna leder verkligen inte till effektivare arbete utan istället en önskan om att byta arbetsplats. En enkät hade verkligen varit intressant att se resultatet på.