Fråga oss här!
Vi erbjuder

DUELLEN: Är kontorslandskap framtidens melodi?

Landskapen breder ut sig på svenska kontor. För att spara kvadratmeter får personalen samsas i ett och samma rum. Det leder till ökade kontakter mellan medarbetare, menar HR-chefen på LRF. En professor i beteendemedicin dömer ut kontorslandskapen och hävdar att de sänker effektiviteten.
Publicerad: Uppdaterad:

JA

Annica Bjurfors, HR-chef, Lantbrukarnas Riksförbund

 

1. Hur trivs personalen? 

Vi har ett högt medarbetarindex, alltså att medarbetarna generellt trivs väldigt bra på vår arbetsplats.

 2. Passar landskap för alla typer av arbetsgrupper?

Bäst passar det nog för medarbetare som jobbar i projektform och sämst om man har mycket konfidentiell information som man hanterar. Men som personalfunktion så fungerar det ändå bra, men man måste se över var i landskapet man är placerad. Gärna lite avsides i ett hörn av rummet, eller där det inte går förbi så många medarbetare.

3. Hur mycket yta vinner ni med landskap?

Vet inte exakt hur mycket yta vi sparar, men behovet av tysta rum är tillgodosett och räcker till för oss. Det är viktigt att det finns tillräckligt med rum som är tysta, rum som inte går att boka.

4. Hur påverkas effektiviteten?

Det beror nog på hur strikt man är med regelverket, alltså vad som är tillåtet i kontorslandskapet, som att prata i telefon, ropa till andra i landskapet, lyssna på radio och liknande. Det är väldigt effektivt när man sitter i projektform, om man behöver bolla något, det blir snabb kommunikation och man får mycket information. 

5. Finns det sociala vinster/nackdelar med landskap?

 Vi tror att det är lättare att söka kontakt när man sitter i landskap. Det känns lättare att gå till någon som inte sitter i ett rum med stängd dörr. Kontorslandskap inbjuder till kontaktsökande. Samtidigt så är det viktigt att visa respekt och inte bara kliva på hos någon bara för att det inte finns en dörr som skiljer.

 

NEJ

Peter Währborg, professor i beteendemedicin
 
1. Trivs personalen i kontorslandskap?

Det varierar, men de flesta är negativa eftersom det inkräktar på möjligheten att få vara privat. Det ger mindre kontroll och inflytande över sin egen arbetssituation. Dessutom stör alla ljud så att koncentration och uppmärksamhet påverkas negativt. Detsamma gäller alla multipla och frekventa intryck (ljud, rörelse och annat).  Talljud minskar till exempel läsförståelsen och exponering för varierande bakgrundsljud ökar frisättningen av stresshormonet adrenalin. Det finns vetenskapliga belägg för att kontorslandskapet försämrar prestationen.

2. Passar landskap för alla typer av arbetsgrupper?

Nej, verkligen inte. En arbetsgrupp vars medarbetare bör vara fokuserade och optimala i sina prestationer förlorar på kontorslandskap.

3. Hur mycket yta vinner man med landskap - behov av tysta rum?

Det har jag inga siffror på. Sannolikt är kostnadsbesparingen det viktigaste argumentet för kontorslandskap. Jag befarar emellertid att man då bortsett från den försämrade effektiviteten och produktiviteten hos medarbetarna. Till detta skall fogas att de flesta upplever ett sämre välbefinnande och kanske också motivation i kontorslandskap jämfört egna tjänsteutrymmen. Detta spelar sannolikt också en roll prestationerna.

4. Hur påverkas effektiviteten?

Det är som regel svårt att mäta effektivitet i den typ av arbete som utförs på kontor. Det mest sannolika är att effektiviteten sjunker avsevärt. Bara de frekventa avbrott som den ständiga störningen orsakar är tillräcklig för att sänka effektiviteten. I några avseenden kan man tänka sig fördelar; närhet till medarbetare och ev. projektledare, övervakningsaspekten, att alltid vara sedd och/eller hörd kan tänkas ge ökad effektivitet, åtminstone tillfälligt. Nackdelarna överväger dock kraftigt.

5. Finns det sociala vinster/nackdelar med kontorslandskap?

 Nackdelarna är brist på avskildhet, integritetsstörningen, påtvingat umgänge med andra, irritation över störande inslag (andras telefoner, överhörande av andras samtal, datorer osv), liksom obehaget över att vara nästan ständigt iakttagen.Fördelarna är då de omvända, möjligheterna till ökad social kontakt och ökad närhet till andra medarbetare. Även i detta avseende torde nackdelarna avsevärt överstiga fördelarna.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Anna 2011-03-07

Jag upplever att kontakte med medarbetare kan bli sämre i kontorslandskap. Jag är lite blyg. I kontor med enskilda rum hälsar jag på folk när jag kommer på morgonen och går förbi, jag kan stanna kvar och prata om sociala saker efter tittat in för att prata jobb. I ett kontorslandskap hälsar jag bara på min granne för jag vågar inte ropa ut över landskapet "Hej här är jag!". Jag undviker att småprata med folk för att jag är rädd att störa.

LRF-medarb 2011-02-18

Annica Bjurfors har jobbat mindre än ett år på LRF. För mej tog det över ett år att anpassa mig till att inte ha eget rum, men nu trivs jag återigen bra på LRF. Jag har dessutom all möjlighet att jobba hemma om jag behöver koncentrera mig (Jag är dock inte säker på att det gäller alla på LRF). Hälften av LRFs medarbetare jobbar inte i Stockholm utan i andra delar av landet och där har de egna rum så det påverkar säkert medarbetarindex i positivriktning!?

Astrid 2011-02-15

Vi står inför ett fullbordat faktum - vi ska flyttas till ett nytt hus med "nya spännande möjligheter och nya arbetssätt"=kontorslandskap. Jag söker info för att bilda mig en uppfattning om detta är ngt att se fram emot eller ej. Denna artikel är ännu en i raden som stärker mig i min uppfattning om att med vår typ av jobb som kräver rättssäkra bedömningar inte på ngt sätt synkar med kontorslandskap. Hur få våra beslutsfattare att inse detta innan vi går in i det nya huset? Hyrorna är så höga att privata aktörer backat ur och vi får ställa upp och täppa till så gott det går fast på alltför liten yta (egna rum omöjligt pga detta)eftersom ytan vi behöver blir för dyr.

Veronika Dahlberg 2011-02-14

Som konsult sitter jag på varierande arbetplatser och för egen del presterar jag enormt mycket bättre när jag har eget rum. I kontorslandskap störs jag av ljudvolymen från medarbetarna. Det öppna landskapet skapar en dubbel inställning till kollegorna; som jag tycker om och samtidigt störs utav. Jag får huvudvärk bara när jag arbetar i kontorslandskap och är "surare och tröttare" efter arbetsdagens slut - har min familj påpekat.

Lena 2011-02-13

Tidigare hade jag huvudvärk kanske 1 gång per år. Nu, i kontorslandskap, minst 1 gång i veckan. Spänner mig för att undvika att bli störd och kunna fokusera framåt mot mitt arbete och blockera sidorna med allt pågående "kaos" av samtal, folks om går förbi, plinganden och knatter. Och ringer det någon till mig måste jag kasta mig iväg från datorn (där all info finns) till ett "tyst" rum, prata nån minut och sedan tvingas rusa ut tillbaka till min dator för att söka handlingar kring den uppringande eller annat som behövs för att besvara dennes frågor kring sin egen specifika verksamhet - har man tur är samtalet slut där annars tillbaka in i tysta rummet, få en följdfråga och åter ut igen.... I medarbetarindex får vi höga poäng, för vi är ett glatt gäng som skämtar osv på rasterna.... det säger inget om vad vi tycker om kontorslandskapet.

Anna 2011-02-11

Med erfarenhet av både eget kontor och kontorslandskap utan tysta rum att tillgå saknar jag mitt egna kontor varje dag. Jag håller med alla tidigare kommentarers liknelser och upplevelser. Att vara under observation hela dagarna leder verkligen inte till effektivare arbete utan istället en önskan om att byta arbetsplats. En enkät hade verkligen varit intressant att se resultatet på.

Carl Ewensson 2011-02-11

Kommentar till Lena (och ev andra) som undrar över en A/B-jämförelse mellan landskap och enkilda rum. Jag jobbar som ingenjör i byggbranchen och har provat att sitta i både semi-landskap (avdelade sektioner med 2-4 personer men utan 4:e väggen och dörrar), helöppet landskap i sektioner med 16 personer och dämpande cubicle-väggar i höjd om ca 1.2m, och till sist även enskilt rum. Det sistnämnda är överlägset för möjligheten att prestera med fokus. Du stänger dörr'n om du vill ha tyst, och folk knackar om de ändå vill nåt. Perfekt enligt mig. Omvänt törs jag störa en kollega som stängt dörr'n. Semi-öppna landskap funkade rätt OK, över förväntan faktiskt. Kunde dock ha upplevt en fördel med att ha 4:e väggen i glas kanske = ännu tystare. Landskap är mycket tröttande om inte disciplinen hålls. Folk som ser varandra på 20 till 50 meters avstånd och anropar den andre (vi hade 120m från gavel till gavel och mer eller mindre öppet däremellan) får en att hoppa till ordentligt varje gång. Vissa satt med hörselskydd på för att få "avskildhet". Att hålla disciplinen är omöjligt för vissa extroverta människotyper som ständigt brister ut i utrop och har en självkontroll som påminner om en femårings. Så - öppet landskap, NEJ tack. Skulle kunna vara nog anledning att överväga byte av arbetsgivare för mig, tveklöst.

Matilda 2011-02-11

Jag har arbetat i såväl kontorslandskap, delat kontor som eget kontor och för mig som dels talar en del i telefon och dels skriver många rapporter så fungerar enskilt rum tveklöst bäst! Att ständigt bli avbruten av andras samtal eller själv behöva gå iväg varje gång man talar i telefon sänker effektiviteten något enormt. Att dela kontor med en eller två andra kan fungera bra, om man dels har likvärdiga arbetsuppgifter och dels har en fungerande disciplin där man kan säga till varandra när man blir störd.

Per 2011-02-11

Bra att motrösterna får höras! Jag har upplevt öppan kontorslandskap ett antal gånger, och det har vare gång varit förödande för folk vars jobb i princip med "tänk, tänk ordentligt, tänk rätt". För en viss sorts jobb, för en viss sorts människor ("fart och fläkt omkring mig, mycket kontakt med medarbetarna") passar det kanske, men för många andra är det katastrofalt. En kollega sammanfattade det som "det är som att skriva högskoleprovet på en tunnelbanestation". Därtill är det en misstroendeförklaring; "om vi inte kan *se* dig arbeta så litar vi inte på att du arbetar".

Mia Ramgren 2011-02-11

Hej! Sitter i kontorslandskap och nackdelarna överväger. Svårt att koncentrera sig när medsittare inte kan respektera andra och använda tysta rum vid diskusioner. När dessutom chefen tillhör de som stör mest är det svårt att få gehör för bättre disiplin i kontorslandskapet.

Lena 2011-02-11

Skulle vara intressant att höra resultatet av en enkät där man tillfrågar de medarbetare som har arbetat dels i kontorslandskap även i eget kontor om vilket som är bäst för välbefinnande och effektivitet.
Kommentera