Fråga oss här!
Vi erbjuder

Avsätt tid för kreativa möten

Kreativitet ligger nära det barnsliga, så släpp fram barnet inom dig och ha kul på jobbet. Ett sådant klimat är en grogrund för nya idéer, som leder till innovationer.
Publicerad: Uppdaterad:

I jakten på kostnader får ofta kreativiteten stryka på foten. Man hinner inte med att tänka nytt och skapa nya affärsmöjligheter. Det upplevs som viktigare att leverera.
– Det är fel tänkt. Ett kreativt klimat på jobbet gynnar även produktiviteten. Folk blir mer motiverade och mår bättre, vilket leder till bättre prestationer, säger Jan Forslin, psykolog och professor i industriell arbetsvetenskap vid KTH.

Snubbeltrådar

Även om alla på arbetsplatsen har ett ansvar för att det råder ett kreativt klimat så anger chefen tonen, menar Jan Forslin. Det finns snubbeltrådar, som ska hanteras.
– Tid och resurser för utveckling måste finnas, annars blir man frånsprungen i den globala konkurrensen. Kom ihåg att förnyelse och att vara smartare än andra är Sveriges chans.
Men man får ingenting gratis. Det gäller att jobba systematiskt med att skapa kreativa möten.
– Konkret kan det handla om att bjuda in till ”brain storming” i olika grupper för problemlösning och att hitta nya idéer. Den klassiska förslagslådan stimulerar också till nytänkande.

Goda relationer

Men det handlar lika mycket om att gripa tillfället i vardagen under fikarasten och vid andra spontana möten.
– Jätteviktigt att ha kul på jobbet och kunna skämta och skoja, vilket är en grogrund för att fånga upp idéer. Kreativiteten ligger nära det barnsliga. Ha en tillåtande attityd och uppmuntra i stället för att förkasta.
Grunden för ett kreativt klimat är social omsorg och goda relationer, att alla känner sig sedda och unika, enligt jan Forslin.
– Lika viktigt är att skapa en anda av dynamik och se nya möjligheter. Utmaningen är att förena det med den sociala omsorgen. Konflikter ger direkt motsatt effekt och lägger locket på för nya idéer.

Föder innovation

Han framhåller tillit som en faktor för framgång, att man litar på varandra både inom arbetsplasten och mellan företag och organisationer.
– I Sverige har vi goda förutsättningar att vara innovativa. Vi är justa mot varandra och inte så byråkratiska.  Glöm inte bort att en tillåtande kreativ atmosfär ger friskare och gladare medarbetare.
 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Gunilla Björkhem 2011-08-20

Vad gott du tänkt, vad du i kärlek vill... har ingenting med framgång eller vinst att göra... Inte ens lönsamhet... o minst av allt handlar det om ambitioner
Kommentera