Fråga oss här!
Vi erbjuder
Foto:

Att surfa på randen till kaos

Skrota planer och budget. De blir lätt ett mål med små möjligheter att parera förändringar. – Vi förälskar oss i planer och följer dem även om vi kör i diket, säger Bo Rex, som presenterade sin nya bok på Naturvetarnas seminarium Leadership Friday i mars.
Publicerad: Uppdaterad:

ledarskap Handen på hjärtat, känner du till vision, mål och värdegrund i den verksamhet du jobbar? De flesta gör inte det, enligt Bo Rex, konsult och föreläsare inom management. Han är flitigt anlitad av större företag som vill utvecklas genom förändring.
– Inte fler än tio procent av de anställda har kunskap om detta. ”Jag bara jobbar här”, är en vanlig inställning. För att frigöra energin hos medarbetarna måste alla känna mening med vad de gör, något som är större än de själva.

Frigör energi

Han tar Astra Zeneca som exempel, där det övergripande målet är att förbättra människors livsvillkor. På en lägre nivå handlar det om att minska hjärt- och kärlsjukdomar, medan målet i projekten kan vara att utveckla ett läkemedel som sänker blodtrycket.
– Det skapar en tydlighet och frigör energi ända ner på individnivå. Alla ser sin roll och vart man är på väg.
Strukturen inom arbetsgruppen och hur den leds är avgörande för framgång, menar Bo Rex och jämför med sockermolekylen. De ingående atomerna kol, syre och väte ger ingen sötma, men beroende på hur de kombineras skapas önskvärda egenskaper.
– På samma sätt fungerar interaktionen människor emellan, där ledaren bygger strukturen och får den att skapa sött. Jämför Ikea som har samma design och kultur över hela världen.
Det handlar om att få alla att prestera på topp och då måste det vara meningsfullt och roligt att gå till jobbet, menar han.
– Trots att vi har lämnat industrisamhället har vi kvar strukturerna på våra arbetsplatser från den tiden. Hierarkierna lever vidare och är inte anpassade till dagens arbetsliv.

Personlig utveckling

Han påminner om att försörjning inte är nummer ett i dag, det räcker att lönen är okey. Viktigare är att jobbet ska leda till personlig utveckling.
– I ett läge med konkurrens om arbetskraften väljer folk arbetsgivare. Då håller det inte att kontrollera folk och försöka få dem att lyda. Bygg i stället på människors förmåga att utnyttja sin hjärnkraft.
Många eftersträvar stabilitet till varje pris, till och med när människor lider under en diktator.
– Stabilitet leder till död. För att överleva måste man vara adaptiv och anpassa sig till rådande förhållanden. Det insåg redan Darwin med tesen: ”Den som förmår att anpassa sig till förändringar överlever”.

Handlingsförlamning

Han påminner om tsunamin år 2004, då Utrikesdepartementet fick kritik för senfärdighet och otydlighet.
– Ingen vågade göra något eller fatta beslut som inte var planerat. Den strikt hierarkiska strukturen orsakade handlingsförlamning. Ingen hade funderat på det oväntade.
Så du menar att man ska slänga planerna på soptippen?
– Ja, en plan blir lätt ett mål. Vi lägger massor av tid på att göra planer och förälskar oss i dem. Vi följer den även om vi kör i diket.
Vad ska man ha i stället?
– Det gäller att planera, planera och åter planera. Förbered er på fem tänkbara scenarion med alternativa handlingsplaner. Det ger mental beredskap för att hantera det oförutsedda och gör oss adaptiva.

Morot och piska bort

Bo Rex förklarar att det bygger på att alla medarbetare har kunskap att kunna parera förändringar. Det är en bättre strategi än att ha en plan att hålla sig till när det blåser.
– Att folk inte vill ha förändring stämmer när någon annan vill att jag ska förändras. Morot och piska fungerar inte på moderna människor. En attraktiv förändring vill alla vara med på.
Han är också kritisk till att följa en budget och hänvisar bland annat till Handelsbanken som avskaffade budget för mer än 30 år sedan för att det blev ett onödigt ont.
– Det är bättre är att ha en grov ekonomisk plan utifrån vad vi vet i dag och anpassa den för de förändringar som hela tiden sker. En budget blir lätt självuppfyllande och något man ska anpassa sig till trots att världen utanför går åt ett annat håll. Inre motivation
I boken skriver Bo Rex också om stimulans och belöningar.
– Modern forskning visar att pengar är en hygienfaktor. Viktigare är den inre motivationen som hänger ihop med mening och vilja att åstadkomma något. Monetära incitament som bonusar har bara en kortvarig effekt.
Det menar han att arbetsgivarna ska ta fasta på när de vill attrahera framtidens mer krävande medarbetare, som vill utvecklas i jobbet och förändra världen.

 

Boken Management i en komplex värld – att surfa på randen till kaos, kan du beställa på Adlibris eller Bokus.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera