Frågor & svar
Vi erbjuder

Årets Geolog har fått många att bli mineraljägare

Naturvetarnas geosektion har utsett Arne Sundberg till Årets Geolog 2011. Under den tid som han har lett ”Mineraljakten” har antalet mineraljägare mer än fördubblats. Syftet med jakten är att med allmänhetens hjälp hitta nya mineralförekomster som kan bidra till Sveriges ekonomiska utveckling.
Publicerad: Uppdaterad:

Arne Sundberg är avdelningsdirektör på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala, där han varit verksam sedan 1966 med undantag för några år på LKAB Prospektering och North Atlantic Natural Resources. Sedan SGU blev huvudman för Mineraljakten 1993, har Arne Sundberg lett och utvecklat verksamheten.

Han har bland annat arbetat med att få ihop finansiering till Mineraljakten från länsstyrelser och prispengar från gruv- och prospekteringsbolag, kommuner, Norrlandsfonden med flera. Han har initierat och genomfört utbildningsinsatser för amatörgeologer och mineraljägare och besökt dem i deras ”jaktmarker” för att ge synpunkter på deras fynd och entusiasmera dem. Arne Sundberg har också sammanställt handböcker, kartor, broschyrer för mineraljägare.

Geologin viktig för samhället

Tillsammans med medarbetare och bedömare av mineraljaktsfynden har Arne Sundberg lyckats få fram värdiga pristagare och prisutdelare. Prisutdelningarna har på så sätt fått stor publicitet och blivit tillfällen för marknadsföring av geologins betydelse i samhället.

Under de senaste decennierna har Arne Sundberg haft en rad chefsroller på SGU, bland annat som områdeschef för Malm&Mineral och som sektorsansvarig för programmet Omvärld. Han har lett och utfört ett stort antal uppdrag för SGU inom området malm och mineral. Under många år har han varit en centralfigur vid SGUs systematiska inventeringar av malmer och industrimineral. För närvarande inventerar Arne Sundberg i Dalarnas län.

I år är det femtonde gången som priset ”Årets geolog" delas ut till ”En person som på ett positivt och förtjänstfullt sätt flyttat fram geologins position i samhället”. Fokus ligger på popularisering av geologi och marknadsföring av det geologiska ämnesområdet.

Prissumman är i år 25 000 kronor och prisceremonin äger rum på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala den 10 november.

Hanna Meerveld

Jobbar inte längre på Naturvetarna