Fråga oss här!
Vi erbjuder

Michael Gawrys 2011-10-27

FÖRDOMAR? Jag har egen erfarenhet av att när jag höjde min kompetens och blev klar med min fysikerutbildning vid 45 års ålder, så blev det i praktiken omöjligt att få nya jobb! Har man verkligen råd att de fakto pensionera folk redan vid 40, trots brist på kompetent arbetskraft? Intressanta arbetsuppgifter är ofta viktigare för akademiker än hög lön, men jag misstänker att arbetsgivarna inte känner till detta. ALTERNATIV Jag tror på nyföretagande som en väg ur dilemmat! Sverige behöver mer långsiktighet och en högre värdering av forskning och innovation. Staten bör stödja nyföretagande och uppfinnande i betydligt större omfattning än idag, eftersom nya företag törs tänka friare och kan vara mycket mer kostnadseffektiva. De behöver ju inte dras med självgenererande kostsamma administrationer och föråldrade värderingar.