Fråga oss här!
Vi erbjuder

MOB 2011-10-31

Jag har anmält många fall av åldersdiskriminering som jag blivit utsatt för men hittills har fackförbundet Naturvetarna avslagit alla anmälningarna trots att det är uppenbart att det handlar om åldersdiskriminering. Inte får man någon hjälp av DO heller. Jag är snart 45 år och har fil. mag. i fysik men även stor kompetens inom programutveckling. I praktiken har jag på senare tid mest jobbat som obehörig gymnasielärare.