Fråga oss här!
Vi erbjuder

Kalle 2011-10-27

Jag blev arbetslös efter 50 och omfattades av TRR:s stödåtgärder. TRR anordnade några kurser som var riktade till tjänstemän/kvinnor. Jag deltog i två av dem. Där var 90% av deltagare 45+ :are. Det är inte bara att äldre blir uppsagda först utan även att de får svårare att komma tillbaka till arbetslivet eftersom de slussas till olika jobbcoacher och kurser pga att deras erfarenhet och kunskap värderas inte högt vid anställning. Man anställer hellre en yngre person som brukar kosta mindre i lön.