Fråga oss här!
Vi erbjuder

Bo Seving, förhandlingschef, Naturvetarna 2011-11-02

Tack för alla synpunkter som har kommit in i en viktig fråga. Jag vill snabbt kommentera inlägget från signaturen MOB. Naturvetarna ser allvarligt på alla slag av diskrimineringar och utreder anmälningar från medlemmar mycket noggrant. Lagstiftningen är komplex och beviskraven är mycket höga. Därför måste vi ha alla fakta och handlingar i ett ärende för att kunna göra en riktig juridiskt bedömning av varje enskilt fall. Utifrån det avgör vi om vi går vidare och får ärendet rättsligt prövat. Att bevisfrågan är svår visas av det faktum att DO inte heller har kunnat driva MOB:s frågor.