Fråga oss här!
Vi erbjuder

Affe 2011-10-27

Har samma erfarenhet som många andra. Då kraschen kom 2008 lades företaget jag jobbade på ned. Jag var 47 då och hade 12 års erfarenhet som mellanchef vid läkemedelsföretag. Sökte ungefär 200 jobb under de följande två åren och fick slutligen en tjänst via bemanningsföretag, ett föräldraledighetsvikariat, och "sedan får man se". Problemet är att det finns för många naturvetare helt enkelt. Periodicera intaget till de naturuvetenskapliga utbildningarna så att det bara antas folk vart annat år till respektive universitet/högskola, så kommer vi lite äldre snart att bli efterfrågade.