Fråga oss här!
Vi erbjuder

Vivi Vajda utsedd till Årets geolog

Årets geolog, Vivi Vajda, är inte bara en forskare med världsrenommé. Hon har också blivit en förebild för andra naturvetare, tack vare sitt stora engagemang för att föra ut geologin i samhället.
– Jag brinner verkligen för forskningen och geologin i skolan, kommenterar Vivi Vajda, som är otroligt glad över utmärkelsen.
Publicerad: Uppdaterad:

Med barn i skolåldern har Vivi Vajda direkt kunnat se hur lite utrymme geologin får i skolan och för den delen även i samhällsdebatten i stort. Detta trots att området är så viktigt för att vi ska kunna sätta in frågor om till exempel biologiskt mångfald och klimat i ett sammanhang.

Vivi Vajda är nybliven professor vid Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper vid Lunds universitet, där hon har en forskartjänst som är finansierad av Kungliga Vetenskapsakademien. Hennes forskning har medfört en mindre revolution i vår uppfattning om vad som hände i växtvärlden vid den tidpunkt då dinosaurierna dog ut. Forskarna trodde helt enkelt att växterna klarade sig igenom krisen utan att påverkas nämnvärt. Träden tappade sina blad, men kom kanske igen nästa år. Det visades att så inte alls var fallet, bland annat avskogades Nya Zeeland trots att meteoritnedslaget skedde på andra sidan jordklotet. Arbetet publicerades i Science och är mycket flitigt citerat.

I och med detta tog forskarkarriären fart och Vivi Vajda lyckades också nå ut till en bredare publik. Förutom att hon medverkat i tv, radio och tidningar har hon publicerat ett stort antal populärvetenskapliga artiklar. Hon har också deltagit i en film om paleontologisk forskning i Nya Zeelands sediment från kritatiden. Hon är aktiv bloggare på Forskning & framstegs webb och nyligen valdes hon till ordförande för UNESCOs Scientific Board of the International Geoscience Programme.

Det är Geologsektionen inom Naturvetarna som har utsett Vivi Vajda till Årets Geolog. För fjortonde gången delas priset ut till ”En person som på ett positivt sätt flyttat fram geologins position i samhället”. Prisceremonin äger rum på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala den 11 november 2010 och samordnas med Geologiska Föreningens utdelande av Hiärnepriset till docent Karin Eriksson, som för övrigt var den förste Årets Geolog.

 

Bildtext: Vivi Vajda mäter ett sauropodspår. 

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Kommentera