Fråga oss här!
Vi erbjuder

Helena Granström 2010-02-15

Jag är rädd att jag vet för lite om förskolans verksamhet för att kunna ge ett svar på det, utöver att jag ser det som än mer angeläget att låta kroppslig aktivitet och lekfullhet vara styrande för undervisningen - även i ett teoretiskt ämne som matematik - i så låga åldrar.