Fråga oss här!
Vi erbjuder

Rolf Löfgren 2010-10-01

Genetiskt modifierad Soja kopplad till sterilitet och för tidig död hos hamstrar Se rapport på http://chelseagreen.com/blogs/jeffreysmith/2010/04/23/genetically-modified-soy-linked-to-sterility-infant-mortality-in-hamsters/ Genforskningen och dess tillämpningar är på väg att döda allt högre liv på jorden. Hamstrar är små djur med snabb livscykel, men samma verkan kan visa sig gälla för alla däggdjur. GMO odlingar innebär en stor risk att främmande gen-material sprids okontrollerat. Vem kan bevaka ett sojafält så att inte spridning sker till andra växter och djur. Det behöver inte vara soja som påverkas. Gen-teknologin måste stoppas nu!!