Fråga oss här!
Vi erbjuder

Vad ska vi med skogen till?

Skogens värden är många. Nya produkter suddar ut gränser mellan skogs- energi- och kemibranschen. Vilken strategi har de svenska aktörerna för att leda utvecklingen framåt?
Publicerad: Uppdaterad:

skogspolitik – Vi måste sälja produkter med högt kunskapsinnehåll och hitta vår nisch. Kompetenskraven ökar och det är en förutsättning för att klara konkurrensen.
När Greta Fossum, forskningsdirektör på Skogsstyrelsen, började jobba var det få välutbildade i branschen men nu är det vanligt med akademiker och disputerade.
Framtiden handlar om substitut till oljebaserade material som träfiberplast. Även energisparande processer, starkare papper med mindre fiber per kvadrat och resurseffektivare produktion. Det pågår mycket forskning i Sverige om hur vi kan få ut material och även bränslen ur vedråvaran.
– Industrin har gått ihop med akademin och forskningsråden för att tillsammans påverka hur den svenska forskningen och utvecklingen kan bli framgångsrik. Vi utarbetar nu tillsammans en vision för år 2030. Det blir allt svårare att dra gränser mellan industrin inom skog, kemi och energi och det ska vi i Sverige utnyttja säger Greta Fossum.

Bryter ny mark

Ett sådant exempel är SCA, som bryter ny mark genom att leda utvecklingen av nya produkter. Deras inkontinensskydd är världsledande och nu investerar man stort i den snabbt växande ryska marknaden. Skogsbolaget är en udda fågel inom svensk skogsindustri. Att halva företagets omsättning finns inom den mer konsumentnära hygienindustrin har skapat tryck på nytänkande och marknadsföring.
– Vi sätter kundens behov i centrum. Kanske ingen revolution, men inom skogsbranschen har förändringskraften varit relativt liten och effektiviseringar är strategin för att överleva.
SCA har valt att också utveckla nya produkter och erbjuda flexibla lösningar och helhetstänk.
– Tänk dig en offentlig toalett. Istället för att bara leverera pappret erbjuder vi hela konceptet med designade pappershållare, flytande tvål och behållare. Med helhetslösningar skapar vi extra värde för kunden och undviker samtidigt att hamna i det priskänsliga råvaruträsket säger Anders Luthbom med skoj och allvar i rösten.

Olika syn på framtiden

Sverige är ännu en ledande skogsnation med bra infrastruktur, effektiva produktionsprocesser och aktivt skogsbruk. Synen på tillväxtmöjligheterna går däremot isär.
– Tidningspapper är exempel på en viktig marknad för svenska företag men det är en mogen marknad med låg förädlingsgrad och begränsade tillväxtmöjligheter. Priserna sätts globalt och är svåra att påverka. Det är därför det är så viktigt att utveckla och komplettera den traditionella skogsindustrin, menar Anders Luthbom.
Skogsdirektören på LRF Skogsägarna kompletterar bilden av det framtida skogsbruket.
– Uppfattningen om den alternativa skogsanvändningen är överskattad. Den allra största delen handlar om traditionellt skogsbruk, råvara och massatillverkning säger Linda Hedlund. Energisidan har däremot blivit ett välkommet inslag, ett tredje sortiment som dragit upp priserna på massaved.

Är det dags att öka intensiteten i skogsbruket?
– Jag tycker att vi borde våga satsa mer på växtförädling och ny teknik. Vi är för försiktiga idag. I Umeå är forskningen långt framme men vi praktiserar det inte på fältet. Försiktighet är bra men vi måste samtidigt våga ta några steg framåt.
Hon menar att det lättaste sättet att skapa vinst är att öka produktionen, vilket inte behöver vara någon konflikt med miljömålen.
– Positivt är att det är på gång nya smidigare styrregler för att skydda skogen. Reglerna vid införandet för reservat är stelbenta och har hittills ofta drabbat markägaren men nu finns en dialog om att skapa mer flexibla regler i lagstiftningen.      

Kommentarer

BL 2010-02-20

Utvinning av etanol från svensk skogsråvara är inte mycket att satsa på enligt sveriges meste etanollobbyist: http://svt.se/2.55868/1.1078244/ingen_etanol_av_skogsravara Det är den billiga Brasilien och Afrikaetanolen som gäller. Vi byter vårt oljeberoende (från främst Nordsjön) mot ett etanolberoende från andra värlsdelar. Att fordon som körs på bensin/etanolblandeningen E85 (vintertid E75) enligt bilindustin ökar bränsleförbrukningen och dito transporter med upp till 40 % gör ju inte saken bättre. Förhållandena på sockerfälten i Brasilien är ju inte heller de bästa: Enorma monokulturer, konstgödning, konstbevattning, utrotning av djurarter och förstörd biologisk mångfald i stort. Landgrabbingen av etanoljättar försvårar dessutom landreformer för de fattiga: http://latinamerika.nu/brasilianska-kvinnor-till-attack-mot-skogs-och-jordbruksjattar Etanoljätten Cosan som samarbetar med Shell och svenska SEKAB fick sina banklån frysta p g a misstänkt slavarbete: http://latinamerika.nu/bank-stoppar-lan-pa-grund-av-slavarbete
Kommentera