Fråga oss här!
Vi erbjuder

Susanne 2010-03-12

När jag tog studenten 1994 hette det enligt de prognoser v i fick tillgång till att naturvetenskap var framtiden, och att om man läste naturvetenskap skulle det finnas gott om jobb. Jag började plugga biologi. Under utbildningen insåg jag att det där inte hade något med verkligheten att göra. Många biologer (och andra naturvetare) gick arbetslösa, många pluggade kvar längre än de ville för att det var omöjligt att få jobb, och man hittade reservvägar och ställde in sig på att sannolikt INTE få jobb inom det man utbildade sig till eller ville jobba med, att hitta alternativa vägar som i bästa fall betydde någon sorts möjlighet att jobba med något som hade NÅGOT med utbildningen att göra - i näst bästa fall något jobb alls. Jag tog examen till en väldigt tuff och svår arbetsmarknad för biologer. Ja, det finns ett stort behov av naturvetare inom många branscher och områden. Det är tyvärr inte samma sak som att det kommer att erbjudas tjänster eller jobbmöjligheter för naturvetare inom dessa branscher. Jag tycker nog snarast att det är en bra sak att högskoleverket är en aning skeptiska till framtidsutsikterna. Det är trist om unga människor luras att tro att naturvetenskap är tryggt att satsa på. Och de som verkligen brinner för naturvetenskap kommer ändå att välja att studera dessa ämnen.