Fråga oss här!
Vi erbjuder

Mikael Sturén 2010-03-12

Tar Högskoleverket hänsyn till att många "glider" över från sin ursprungliga examen till att hamna på andra typer av arbetsuppgifter. Själv är jag i botten Biokemist men har de senaste 22 åren jobbat inom helt andra områden. Gör en medlemsenkät och fråga alla medlemmar som jobbat mer än 10 år om de över huvudtaget använder sin grundexamen. M.a.o. låt folk läsa vad dom vill, sedan är det tillfälligheter mm som styr var man hamnar efter ett antal yrkesverksamma år.En akademisk examen i det långa loppet är mer ett bevis på att den enskilde besitter egenskaper som är nödvändiga i ledande och kvalificerade befattningar.