Fråga oss här!
Vi erbjuder

Naturvetarna ifrågasätter HSV:s prognos

Naturvetarna ifrågasätter Högskoleverket prognos om framtiden för naturvetare. Världen är inte fastlåst i ett gigantiskt skruvstäd där yrkesgrupper eller utbildningar har givna arbetsmarknader, eller där utbildningarna och antalet studenter kan anpassas utifrån en enkel ekvation. För naturvetare och ingenjörer finns inte ett visst antal jobb som väntar efter examen.
Publicerad: Uppdaterad:

Högskoleverket slänger sig med prognoser om framtiden men vad är det de mäter? Världen är inte fastlåst i ett gigantiskt skruvstäd där yrkesgrupper eller utbildningar har givna arbetsmarknader, eller där utbildningarna och antalet studenter kan anpassas utifrån en enkel ekvation.

För naturvetare och ingenjörer finns inte ett visst antal jobb som väntar på arbetsmarknaden efter en avklarad utbildning. Naturvetarna anser att det är oerhört svårt att, som Högskoleverket försöker göra i sina prognoser, beräkna hur många naturvetare som behövs i framtiden genom att göra antaganden om hur olika branscher kommer att utvecklas, vilket kompetensbehov de kommer att ha, hur stora pensionsavgångarna är och hur många som examineras. När rapporten i nästa steg når tidningarna i en förenklad form står det svart på vitt att de här utbildningarna leder till arbetslöshet.

Vad är syftet med Högskoleverkets prognoser? Att på lösa grunder skrämma bort ungdomar från naturvetenskap som är det som lagt grunden till Sveriges välfärd. Volvo, SAAB, Astra Zeneca, Ericsson och SCA är alla företag som bygger på naturvetenskaplig och teknisk kunskap. Om vi vill fortsätta att vara en högteknologisk kunskapsnation måste vi istället övertyga dagens ungdomar om att de har allt att vinna på att skaffa naturvetenskaplig kompetens.

Naturvetarna är tvärtemot Högskoleverket övertygade om att Sverige även i framtiden kommer att ha ett stort behov av såväl naturvetare som ingenjörer. Helt säkert är att naturvetenskaplig kompetens kommer att behövas globalt för att lösa de svåra utmaningar vi står inför när det gäller bland annat klimat, energi och hälsa. Om jobben hamnar just i Sverige är en öppen fråga, som till stor del beror på hur väl vi lyckas i den globala konkurrensen. God tillgång på kvalificerad personal och möjlighet till samarbete med framstående forskare inom akademin är ofta en förutsättning för att företag ska etablera sig och stanna kvar i ett visst land.

Faktum är att arbetsmarknaden har förbättrats avsevärt för naturvetarna de senaste åren och att arbetslösheten ligger på låga nivåer trots den pågående lågkonjunkturen. Naturvetare och ingenjörer har en unik chans att lyfta Sverige till att leda utvecklingen inom en mängd områden, skriver Globaliseringsrådet i sin slutrapport. Naturvetarna hoppas att vi inte försitter denna unika chans. Utan naturvetare och ingenjörer är Sverige chanslöst i den globaliserade världen.

 

Läs också Högskoleverkets rapport

Kommentarer

Henrik Eriksson 2010-03-17

Tog min magisterexamen i fysik 2004. Ville in på forskarbanan, men lyckades inte komma in på en forskarutbildning. Vidareutbildade mig till lärare och harvar nu i det kommunala gymnasiet, där man dras med bristande resurser och elever som inte lärt sig något från grundskolan. Nej, arbetsmarknaden för naturvetare är inte bra eller ens tydlig. Jag vet egentligen inte vad det var tänkt att jag skulle göra efter min naturvetarutbildning. Funderade ett tag på att läsa in en civilingenjörsexamen för att bli gångbar på marknaden.

Jörgen 2010-03-13

Jag håller helt med Susanne. Varför lura ungdomar att läsa naturvetenskap? För många innebär en naturvetenskaplig utbildning bara studieskulder, arbetslöshet och lågavlönade skitjobb.

Catharina 2010-03-12

Håller med både Mikael och Susanne. Många av mina kurskamrater i geovetenskap och biologi har ändrat inriktning för att få jobb. Det behöver ju inte alltid vara dåligt men kan ju bero på att utbildningen antingen inte är speciellt gångbar eller att den är svår att "sälja in" till arbetsgivare. Man läser ju oftast en specifik utbildning för att man sen vill jobba inom det området. Själv har jag arbetat i tio år inom biologi-området men har fortfarande ingen varaktig anställning. Och tyvärr är jag inte ensam om min situation. Det är ganska påfrestande i längden. Jag tycker att det är relevant att ifrågasätta hur stort arbetsmarknadens behov av naturvetare faktiskt är. Önskar att tex facket kunde göra mer.Tror det var i Spanien som facket? lyckades höja statusen för geologer vilket resulterade i konkreta jobb på landets kommunkontor eller motsvarande.

Mikael Sturén 2010-03-12

Tar Högskoleverket hänsyn till att många "glider" över från sin ursprungliga examen till att hamna på andra typer av arbetsuppgifter. Själv är jag i botten Biokemist men har de senaste 22 åren jobbat inom helt andra områden. Gör en medlemsenkät och fråga alla medlemmar som jobbat mer än 10 år om de över huvudtaget använder sin grundexamen. M.a.o. låt folk läsa vad dom vill, sedan är det tillfälligheter mm som styr var man hamnar efter ett antal yrkesverksamma år.En akademisk examen i det långa loppet är mer ett bevis på att den enskilde besitter egenskaper som är nödvändiga i ledande och kvalificerade befattningar.

Jesserina 2010-03-12

Hej, Min fråga är mer hur väl de naturvetenskapliga utbildningarna återspeglar arbetsmarknaden? Jag tänker på de utbildningar såsom miljövetenskap. Hur stor efterfråga finns det på dessa kunskaper i näringslivet?

Susanne 2010-03-12

När jag tog studenten 1994 hette det enligt de prognoser v i fick tillgång till att naturvetenskap var framtiden, och att om man läste naturvetenskap skulle det finnas gott om jobb. Jag började plugga biologi. Under utbildningen insåg jag att det där inte hade något med verkligheten att göra. Många biologer (och andra naturvetare) gick arbetslösa, många pluggade kvar längre än de ville för att det var omöjligt att få jobb, och man hittade reservvägar och ställde in sig på att sannolikt INTE få jobb inom det man utbildade sig till eller ville jobba med, att hitta alternativa vägar som i bästa fall betydde någon sorts möjlighet att jobba med något som hade NÅGOT med utbildningen att göra - i näst bästa fall något jobb alls. Jag tog examen till en väldigt tuff och svår arbetsmarknad för biologer. Ja, det finns ett stort behov av naturvetare inom många branscher och områden. Det är tyvärr inte samma sak som att det kommer att erbjudas tjänster eller jobbmöjligheter för naturvetare inom dessa branscher. Jag tycker nog snarast att det är en bra sak att högskoleverket är en aning skeptiska till framtidsutsikterna. Det är trist om unga människor luras att tro att naturvetenskap är tryggt att satsa på. Och de som verkligen brinner för naturvetenskap kommer ändå att välja att studera dessa ämnen.
Kommentera